Бізнес-аналітика засобами Excel та Office 365

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Панчишин Т. В.ЕКт-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Презентація курсу

У межах вивчення курсу «Бізнес-аналітика засобами Excel та Office
365» ви зможете дізнатися особливості використання інструментарію Excel та
Office 365 з метою збору та перетворення даних на важливу інформацію, на
основі якої можна приймати обґрунтовані рішення. А це безліч нових функцій і
можливостей для завдань бізнес-аналітики, завдяки яким стало ще зручніше
збирати та редагувати дані, використовувати їх у реальному часі для створення
інтерактивних звітів та доповідей, систем аналітичних показників,
красномовних діаграм та чудово оформлених візуалізацій даних.

Рекомендована література

Основна

  1. Навчальні курси з Excel [Електронний ресурс] \\ Доступно з: https://support.microsoft.com/uk- ua
  2. Бізнес-аналітика в програмі Excel і службах Excel Services (SharePoint Server 2013) [Електронний ресурс] \\ Доступно з: https://support.microsoft.com/uk-ua
  3. Гобарева Я. Л., Городецкая О. Ю., Золотарюк А. В. Бизнес-аналитика средствами Excel , в-во: ИНФРА-М. – 2013.
  4. Безкоштовні короткі посібники користувача для нових версій інших улюблених програм Office. [Електронний ресурс] \\ Доступно з: http://aka.ms/office-2016-guides

 Допоміжна

  1. Он-лайн курс “Аналіз та візуалізація даних за допомогою Excel” на платформі EdX [Електронний ресурс] \\ Доступно з: https://www.edx.org/course/analyzing-and-visualizing-data-with-excel-2
  2. Можливості Excel та Power BI [Електронний ресурс] \\ Доступно з: https://www.youtube.com/watch?v=vbM9400OawY&feature=youtu.be
  3. Форум користувачів Microsoft 365 і Office [Електронний ресурс] \\ Доступно з: https://answers.microsoft.com/ru-ru/

Матеріали

Методичні матеріали курсу доступні на платформі дистанційного навчання
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2125

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус