Панчишин Тарас Володимирович

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380322394029

Електронна пошта: taras.panchyshyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: econom.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

  • Інвестиційна привабливість регіонів України
  • Організація та методологія регіональних статистичних досліджень
  • Міграція населення України
  • Рівень життя населення України
  • Бізнес-аналітика з використанням інформаційних технологій
  • Продуктова аналітика

Курси

Публікації

Біографія

Народився у 1980 р. в м. Золочеві, Золочівського району Львівської області

ОСВІТА

2017 – наукове стажування у Національній Академії Наук України, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього,

2010 – отримав вчене звання доцента кафедри статистики

2006 – рішенням Державної атестаційної комісії присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук. Кандидатська дисертація за темою “Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України”

2002–2005 рр. – навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “економічна теорія

1997–2002 рр. – навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка, економічного факультету за спеціальністю “економіка підприємства“. Отримав кваліфікацію економіст. Диплом з відзнакою.

1986–1997 рр. – навчався у Зборівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. м. Зборова, Зборівського району Тернопільської області.

РОБОТА

2008 – по даний час – доцент кафедри статистики, заступник відповідального секретаря приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка,

2005–2008 рр. – асистент кафедри статистики економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2002–2005 рр. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Проекти

Проєкт «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» Проєкт регіонального розвитку реалізується у рамках секторальної бюджетної підтримки ЄС за напрямом «Інноваційна економіка та інвестиції»

Проєкт “Політико-економічний аналіз лісового сектору” спільно із Агенцією економічного розвитку PPV на замовлення Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”

Методичні матеріали

Підручники, посібники


О.С. ГринькевичС.О. Матковський, А.В. Сидорова та ін.
Економічна аналітика в бізнесі : навч. посібник / [О.С. ГринькевичС. О. Матковський, А.В. Сидорова та ін.]– Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 480 с.

 

Переглянути публікацію

 


obkladynka_statystykaС. О. Матковський, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин.

Статистика : навч. посібник / С. О. Матковський, М. Л. Вдовин, Т. В. Панчишин. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 344 с.

Переглянути зміст >>

 

 


obkladkastatystzasobdiagn_v_03_1Матковський С. О., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. та ін.

Статистика: засоби діагностики знань: навч. посіб. / [Матковський С. О., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. та ін. ]; за ред. С.О.Матковського. – Львів: Видавництво “Новий світ-2000”, 2012. – 224 с.

Переглянути зміст >>

 


obkladynka_praktykum_statystykaМатковський С.О., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. та ін.

Практикум з навчальної дисципліни “Статистика”: навч. посіб. / [Матковський С.О., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. та ін. ]; за ред.
С.О. Матковського. – Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 215 с.

Переглянути зміст >>

 


С.О.Матковський, М.Л.Вдовин, Панчишин Т.В. та ін.

Методологія наукових досліджень у статистиці / навч. посібник / [С.О.Матковський, М.Л.Вдовин, Т.В. Панчишин та ін.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 380 с.

Переглянути зміст >>

 


Методичні рекомендації


Методи наукових досліджень: Методичні матеріали для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальності 051 „Економіка” / Укладачі.: Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Панчишин Т.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 56 с.

 

 

Переглянути зміст >>


Статистика. Методичні рекомендації для самостійної роботи . Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. 74 с.

Переглянути зміст >>

 

 


Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів спеціальності 051-Економіка / Укл.:  Матковський С.О., Панчишин Т.В., Гринькевич О.С., Марець О.Р. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 58 с.

Додатки:
– Бланк титульної сторінки
– Зразок оформлення завдання до курсової роботи

Переглянути зміст >>


Виробнича практика: методичні вказівки до проходження для студентів спеціальності 051 – “Економіка”, освітньої програми “Економічна аналітика та бізнес статистика” / Укладачі : Матковський С.О., Гринькевич О.С., Панчишин Т.В. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 36 с.

Додатки:
– Бланк титульної сторінки

Переглянути зміст >>


Комплексні індивідуальні навчально-дослідні завдання з курсу „Статистика” / Укл.: М.Л. Вдовин,  Т.В. Панчишин, І.В. Прокопович-Павлюк. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 66 с.

 

Переглянути зміст >>

 


Виробнича (переддипломна) практика: програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 051 “Економіка” спеціалізації “Бізнес-статистика і аналітика” / Укладачі : Матковський С.О.Гринькевич О.С.Панчишин Т.В. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 16 с.

 

Переглянути зміст >>

 


Виробнича (зі спеціалізації) практика: програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 051 – “Економіка” спеціалізації “Бізнес-статистика і аналітика”, освітнього ступеня «магістр» / Укладачі : Матковський С.О., Гринькевич О.С., Панчишин Т.В. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 18 с.

Переглянути зміст >>

 


Методичні рекомендації та вимоги до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Бізнес-статистика і аналітика». Укладачі : Панчишин Т.В. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 53 с.

Переглянути зміст >>

 


Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних технологій: програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 051 – “Економіка” спеціалізації “Бізнес-статистика і аналітика” та “ Економіка і правове регулювання в бізнесі ” / Укладачі : Панчишин Т.В., Прокопович-Павлюк І. В., Васьків С. Ф. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 47 с.

 

Переглянути зміст >>


Презентації вибіркових курсів

Розклад