Бізнес-лідерство (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Урба С. І.ЕКп-21с, ЕКп-22с, ЕКп-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ЕКп-21с
ЕКп-22с
ЕКп-23с

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Бізнес-лідерство» є формування у студентів системи знань про закономірності розвитку феномену лідерства в сфері бізнесу, універсальні сучасні теорії лідерства, можливості взаємодії лідерства і влади, оволодіння практичними інструментами організації ефективної команди та розподілу ролей, набуття загальних компетентностей щодо використання інструментів лідерства при прийнятті управлінських рішень, відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування лідерського потенціалу, навиків саморозвитку, а також розвитку критичного мислення.

Цілі курсу: вивчення основних теоретичних основ та особливостей прояву лідерства в системі бізнесу; освоєння сучасних теорій лідерства та їх прикладне застосування в практиці бізнесу; ознайомлення з основними джерелами влади та способами впливу бізнес-лідера; застосування ефективних механізмів створення і розвитку команд; набуття загальних компетентностей та практичних навиків формування лідерського потенціалу; оволодіння основними стратегіями створення персонального бренду; використання особистих лідерських якостей при прийнятті управлінських рішень; здатність управляти конфліктами і стресами, пов’язаних з організацією бізнесу.

Рекомендована література

Основна література:

1. Гринчук Ю.С., Хахула Б.В. Лідерство та командоутворення. Методичні вказівки для підготовки та організації практичних занять та самостійної роботи студентів освітнього рівня (ОР) «Бакалавр» усіх форм навчання. Біла Церква, 2018. 65 с.

2. Гура Т., Романовський О., Книш А. Психологія лідерства в бізнесі: навч. посібник. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. 100 с.

3. Дороніна М.С., Доронін А.В. Культура ділового спілкування і партнерства: навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. 204 с.

4. Книш А.Є. Діагностика типу морального лідерства у сфері бізнесу: навчальний посібник. К.: ДП «НВЦ» Пріоритети», 2016. 40 с.

5. Книш А.Є. Емоційний інтелект лідера у сфері бізнесу : навчальний посібник ; за заг. ред. О. Г. Романовського, С.В. Калашникової. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. 40 с.

6. Нестуля О.О., Нестуля С.І., Кононец Н.В. Основи лідерства: електронний посібник для самостійної роботи студентів. Полтава: ПУЕТ, 2018. 241 с.

7. Сергеєва Л.М., Кондратьєва В.П., Хромей М.Я. Лідерство: навч. посібн. за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. Івано-Франківськ, «Лілея-НВ». 2015. 296 с.

8. Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2009. 192 с.

9. Яхно Т.П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. К.: Центр Учбової літератури, 2012. 168 с.

Додаткова література:

10. Адізес Іцхак Командне лідерство. Як порозумітися з будь-яким менеджером; пер. з англ. Світлана Сарвіра. К.: Наш формат, 2019. 312 с.

11. Джоко Віллінк Стратегія і тактика лідерства (МІМ); пер. з англ. Любов Пилаєва. К.: Наш формат, 2021. 368 с.

12. Коллінз Джим Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші – ні; пер. з англ. Оксана Савчин. К.: Наш формат, 2017. 368 с.

13. Кові Стівен Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні інструменти розвитку особистості. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2012. 252 с.

14. Максвелл Джон 21 беззаперечний закон лідерства. Щоб вести за собою; пер. з англ. Тарас Фролов. Х.: Глобус, 2017. 320 с.

15. Нік Крейґ Лідерство починається з призначення; пер. з англ. Влада Галкіна. К.: Фабула, 2019. 240 с.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус