Урба Світлана Іванівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси – аграрний сектор економіки, економічна безпека держави, бізнес-процеси, бізнес-модель підприємства, інформаційні технології в процесному управлінні, планування діяльності підприємницьких структур.

Курси

Публікації

1. Урба С.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчальний посібник / С.І. Урба, Ю.В. Максимець. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 228 с.

2. Червона О.Ю. Економіка підприємства. Практикум: навчальний посібник / О.Ю. Червона, С.І. Урба. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 184 с.

3. Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири: монографія / [А. Грищук, Н. Данилевич, О. Макара, С. Урба, З. Юринець]; за наук. ред.  З. Юринець. – Луцьк: Вежа-Друк, 2012. – 292 с.

4. Урба С.І. Особливості управління бізнес-процесами підприємства / С.І. Урба // Вісник Львівського університету. Серія економічна.  Випуск 51. – Львів: ЛНУ імені  І. Франка,  2014. – C. 215–221.

5. Урба С.І.  Оптимізація бізнес-процесів як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / С.І. Урба // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку національної  економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів». – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С.200–203.

 

Біографія

 

Кандидат економічних наук, доцент. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістр з економіки підприємства; ви­кладач економічних дисциплін. З 2004 року працювала асистентом, а з 2009 року – доцент кафедри економіки підприємства.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Державне регулювання аграрного сектора економіки України».

У 2009-2010 рр. навчалася в Інституті громадського лідерства.

У 2015 році пройшла стажування у Жешувському університеті (Польща).

Автор понад 70 наукових праць і навчально-мето­дичних розробок, у тому числі співавтор трьох навчальних посібників «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Економіка підприємства», «Підприємництво: економіка, стратегія, планування та проектний аналіз» та двох монографій.

Читає лекційні курси: «Управління бізнес-процесами», «Планування і контроль на підприємстві», «Економіка праці й соціально-трудові відносини», «Реструктуризація підприємства».

Розклад