Бізнес-статистика (підготовка магістрів за ОП «Економічна аналітика та бізнес-статистика»)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Вільчинська О. М.ЕКТМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКТМ-51сдоцент Вільчинська О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКТМ-51сдоцент Вільчинська О. М.

Опис курсу

Мета курсу – розвиток у студентів поглиблених знань і навичок з методології статистичного аналізу бізнес-процесів для вирішення управлінських завдань і проблем функціонування економічних систем різного рівня.

Силабус:

Завантажити силабус