Вільчинська Оксана Миколаївна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: oksana.vilchynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Статистичне вивчення нерівності в доходах населення, статистичні методи аналізу даних засобами прикладних комп’ютерних програм, аналітика даних

Курси

Публікації

 1. Застосування інструментарію Лоренца-Парето-Джині в оцінці розподілу складових доходів домогосподарств Львівської області // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Випуск 37 (2) . Львів, 2006. – С. 64-70 (у співавторстві з О.М. Вільчинською)
 2. Методи оцінки нерівності розподілу доходів населення на здоров’я // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Вип. 39. – Львів, 2008. – С. 303-308 (у співавторстві з О.Р.Марець )
 3. Система національних рахунків як інструментарій макроекономічного аналізу родинного розподілу доходів // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.1. – Львів, 2009. – С. 154-164 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 4. Оцінювання ступеню поляризації доходів населення за допомогою зміщених кривих щільності розподілу // // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.9. – Львів, 2009. – С. 279-286 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 5. Оцінка ефективності державного регулювання нерівності розподілу доходів // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Вип. 41. – Львів, 2009. – С. 382-390 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 6. Аналіз чинної в Україні системи надання пільг ( на прикладі транспортних пільг) // Вісник Львів. Ун-ту. Серія економічна. – 2010. – Вип. 44. – С. 436-443 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 7. Нормативно-правові та практичні аспекти подання податкової звітності в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 22.11. – Львів, 2012. – С. 277-283 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 8. Оцінка диференціації заробітної плати в регіонах України // Науковий вісник НТЛУ України. Випуск. – Львів, 2012 – С.208-213
 9. Статистичні методи прогнозування показників бідності // Наукові праці НДФІ. – 2012.- Вип. 4 (61) – С.94-101. Фахове видання
 10. Соціально-економічний розвиток та рівень диференціації доходів населення: вивчення взаємозв’язків // Матеріали ІІІ міжнародної науково-методичної конференції форумі молодих економістів-кібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” 4-5 жовтня 2012 року м.Львів –  С.86-88
 11. Теоретичні та методологічні підходи до статистичного вивчення податкового навантаження на економіку України // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 286-293 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 12. Практические аспекты применения методологии декомпозиции неравенства в Украине// Математическое моделирование экономических систем. Текущие научные проблемы восточной Европы. Редакция: Марек Милош. Monografie – Politechnika Lubelska. Lublin – 2013. – С.89-98. Монографія
 13. Оценка связи неравенства в расспределении доходов и здоровья населения в Украине // Актуальные вопросы современной науки: сборник научных трудов. Выпуск 30: в 2-х частях. Часть 2 / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС. 2013. – 273 с. – С.80-91. Закордонне Фахове видання
 14. Оцінювання нерівності розподілуособистих доходів дмогосподарств України //Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Економіка і управління в умовах глобалізації” 29 січня 2014 року, м.Донецьк – С.231-233 (у співавторстві з Л.І.Гальків)
 15. Застосування інструментарію декомпозиції коефіцієнта Джині в оцінці нерівності розподілу особистих доходів населення //  Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. №1 (76). Голова ред.ради А.О. Монаєнко. – Запоріжжя, Класичний приватний університет – 2014. – 156. – С.10-19. (у співавторстві з Л.І.Гальків)
 16. Trends of socio-economic characteristics of Ukrainian households // Prospects of economic development in the global crisis. – Academic Publishing House of the Agricultural University. – Plovdiv, 2015. P. 299-304 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 17. Представлення статистичної інформації за допомогою графічного методу // International Scientific Journal. – 2015. – № 9. – С.118-126 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/ua/issues/2015/9/563 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 18. Візуалізація даних як важлива складова інформаційної економіки // “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 15-17 жовтня 2015 р.. – С. 18-20 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 19. Графічний метод дослідження тенденцій показників домогосподарств України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні Науки. Випуск 14. Частина 3. – С. 165-168 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 20. Теоретичні питання побудови інтегральних індикаторів // Глобальні та національні проблеми економіки . Випуск № 10. Квітень 2016 р. 126 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 21. Доходи і витрати сільського населення українського прикордоння // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва». – 18-19 квітня Львів, 2016.
 22. Оцінка економічних ризиків підприємницької діяльності суб’єктів господарювання у Львівській області // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні Науки. Випуск 24. Частина 2. – С. 152-155 (у співавторстві з Л.Р.Захарчук)
 23. Нерівномірність розподілу доходів домогосподарств України у контексті соціально-економічної безпеки // Матеріали IV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум”. – 8 червня Львів, 2017.
 24. Теорія статистики. Завдання та методичні поради до виконання лабораторних робіт. Частина 1 / Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, зам. № 279.- 64с.
 25. Теорія статистики. Методичні поради та завдання для лабораторних занять (оцінка основної тенденції динаміки). / Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, зам. № 29 – 36с
 26. Теорія статистики. Завдання та методичні поради до виконання лабораторних робіт у першому семестрі. Частина 1/ Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, зам. № 260 від 7.09.2010 – 60с
 27. Методичні вказівки та рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу «Теорія статистики» (Статистичні методи аналізу взаємоз’язків) / Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, зам. № 156 від 4.05.2011 -16с.
 28. Теорія статистики. Завдання та методичні поради до виконання лабораторної роботи з оцінки середнього значення та частки за допомогою вибіркових обстежень / Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, зам. № 130 від 30.03.2011 -16с.

Біографія

2001 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – „Математика”; кваліфікація – Математик. Викладач;

2003 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – „Економічна кібернетика”; кваліфікація – Магістр з економічної кібернетики;

2004 -2006 рр. – працювала на посаді старшого лаборанта асистента кафедри статистики Львівського національного Львівського національного університету імені Івана Франка, за сумісництвом асистента

2007-2014 рр. – працювала на посаді асистента кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка;

з 2015 р. працюю на посаді доцента кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему: “Макроекономічний аналіз особистого розподілу доходів в Україні”, 2014

 

Методичні матеріали

http://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Презентація-кафедри-статистики-3.pptx

Розклад