Вільчинська Оксана Миколаївна

Посада: доцент кафедри статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-29

Електронна пошта: oksana.vilchynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Напрями досліджень

 • Дослідження розподілів соціально-економічних категорій засобами SPSS
 • Статистичні методи аналізу даних засобами прикладних комп’ютерних програм
 • Аналітика даних

Наукова робота зі студентами

Спільні наукові публікації зі студентами

 1. Вільчинська О.М. Аналіз впливу тіньової економіки на розподіл доходів населення в Україні / Вільчинська О.М., Політило І.П. // Вісник Класичного приватного університету. – 2018 р. – 564 – 569 С.
 2. Вільчинська О.М. Статистична оцінка демографічних утрат у контексті економічної безпеки держави / Вільчинська О.М., Дідик М.О. // Вісник Приазовського університету. – 2018 р. – 558 – 563 С.
 3. Вільчинська О.М. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск № 19. – 2017 / Вільчинська О.М.,  // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-19-2017/27-vipusk-19-zhovten-2017-r/3480-vilchinska-o-m-gros-o-o-analiz-vplivu-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-na-nerivnist-v-rozpodili-dokhodiv-domogospodarstv-ukrajini
 4. Вільчинська О.М. Оцінка економічних ризиків підприємницької діяльності суб’єктів господарювання у Львівській   області / Вільчинська О.М., Захарчук Л.Р. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні Науки. Випуск 24. Частина 2. –  201 6 р. – С. 152-155

Керівництво студентами для участі у конференціях, семінарах

 • Шумило Д.Р. МОЖЛИВОСТІ ПАКЕТІВ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ РОБОТИ З ДАНИМИ НОМІНАЛЬНОЇ ТА РАНГОВОЇ ШКАЛИ / ШумилоД.Р. // «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» : Матеріали XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, Україна 28-29 травня https://drive.google.com/file/d/175KZwEKmbpNTeJkHajsngtFDvu0o3FlQ/view
 • Гарматій Я.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПОМИЛОК ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО РОДУ ВІД ОБСЯГУ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ / Гарматій Я.І.// «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» : Матеріали XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, Україна 28-29 травня https://drive.google.com/file/d/1QsEjAsjb92xfcwE0etb-mbcE0BTf5lC6/view
 • Мандюк М.В. ПОРІВНЯННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАКЕТІВ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПИСОВИХ СТАТИСТИК / Мандюк М.В.// «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» : Матеріали XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, Україна 28-29 травня https://drive.google.com/file/d/1fZo2K76sz4AMJLzeWpoj9n08a0RT5SlO/view
 • Шумило Х.Р. ІННОВАЦІЙНИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ / Шумило Х., Вільчинська О.М. // УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В УКРАЇНІ: завдання під час війни та у період післявоєнної відбудови. : ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ X МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, Львів, Україна, 16-17 травня 2024 р. https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2024/may/34671/mipu2024.pdf
 • Сисан О.З. МІЖНАРОДНІ ІНДЕКСИ В АНАЛІЗІ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА: DOING BUSINESS / СИСАН О. З., КУЛЕБА О. П., КОХАНЕВИЧ М. П // «МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ: УКРАЇНА І СВІТ» : Матеріали Міжвузівської студентської наукової конференції, Львів, Україна, 4 травня 2023 року – Львів : ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2023. – С. 77-79.
 • Соломія Мацейко ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАКЕТІВ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ / Соломія Мацейко // XXX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, Львів, Україна, 19-20 травня 2023 року – 2023.
 • Вікторія Стобожик Використання можливостей пакетів прикладних програм для роботи з даними, представленими у  номінальній та ранговій шкалі / Вікторія Стобожик // XXX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, Львів, Україна, 19-20 травня 2023 року – 2023.
 • Дарина Бульба ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ОЦІНКА ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ / Дарина Бульба // XXX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, Львів, Україна, 19-20 травня 2023 року – 2023.
 • Анастасія Ікавчук ОЦІНКА РОЗВИТКУ ІТ-СЕКТОРУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ  ЗАКОНОДАВСТВА / Анастасія Ікавчук // XXX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, Львів, Україна, 19-20 травня 2023 року – 2023.
 • Дмитро Суділовський Надання субсидій в Україні: аналітична оцінка та правове регулювання / Дмитро Суділовський // XXX Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, 19-20 травня 2023 року – 2023.
 • Дида А.О. Статистичне вивчення ресурсів домогосподарств України // Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, м. Львів, 20-22 травня 2022 року.
  https://drive.google.com/file/d/1ULYHz7PZ2VTV7EdTXEtcNLSE9yWGKM8f/view
 • Павлюк І.С. Оцінка діяльності туристичного бізнесу в Україні// Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, м. Львів, 20-22 травня 2022 року. https://drive.google.com/file/d/1CRrH_68mHqqFmV3TWHvjQZsLoQXMdmYF/view?usp=drive_open
 • Добрянська Ю.А. Аналіз основних тенденцій цифрової економіки. // Матеріали XXVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, Львів, 20 листопада 2020 року. https://drive.google.com/file/d/17Rgvhem1lf7nKz9P8VwH8GZcSFbQ1mIH/view
 • Дида А.О. Структуровані дані як основа оптимізації пошуку // Матеріали XXVII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, Львів, 20 листопада 2020 року. https://drive.google.com/file/d/1__6Q89NBh9NuPolte8V59_R3VwThV24I/view
 • Дида А.О. Використання описових статистик у статистичному дослідженні урожайності озимої пшениці. // Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених „АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, м. Львів, 14-15 травня 2021 року. https://drive.google.com/file/d/1EJqAJsJg2GQZVzooo5DQHJqwoO7J72rJ/view
 • Федишин Я. Таксономічний аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу регіонів України // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIV-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (18-19 травня 2018 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018.
 • Шабак О. Багатовимірне ранжування регіонів України за показниками рівня життя населення // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIV-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (18-19 травня 2018 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018.
 • Мигул С. Статистична оцінка конкурентоспроможності банківських установ // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIV-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (18-19 травня 2018 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018.
 • Яремчук О. Спектральний аналіз чисельності населення України // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIV-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (18-19 травня 2018 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2018.
 • Грос О. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIV-ї міжнародної наукової конференції  студентів, аспірантів та молодих учених  (19 – 20 травня 2017 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2017.
 • Захарчук Л.  // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIII-ї міжнародної наукової конференції  студентів, аспірантів та молодих учених  (19-20 травня 2017 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2017.
 • Барабаш О. Багатовимірне ранжування регіонів України за показниками зовнішньої торгівлі // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIII-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (20-21 травня 2016 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016.
 • Мандзій О. Таксономічний аналіз діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу регіонів за видами економічної діяльності // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIII-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (20-21 травня 2016 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016.
 • Стецько Ю. Способи представлення динаміки. //Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIII-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (20-21 травня 2016 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016.
 • Федишин Я. Боксплот як спосіб візуалізації даних //Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXIII-ї міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених  (20-21 травня 2016 року). Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2016.

Міжнародні стажування. Міжнародна співпраця

Професійна та громадська діяльність

Участь у наукових проєктах

 • Член робочої групи з підготовки і реалізації у 2018-2020 рр. Проекту регіонального розвитку «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) і закладів вищої освіти (ЗВО) прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення».
  • Проект реалізується за рахунок коштів держбюджету в рамках підтримки Європейським Союзом регіональної політики в Україні.
  • Інформаційна картка Проекту за посиланням: 15_LP_Lviv_IK.pdf
  • Сайт Проекту за посиланням: https://intellectlviv.com

Участь у госпдоговірній тематиці

 • «Оцінка та прогноз потреби в кадрах для підприємств Львівської області» (Договір № 627 від 05 травня 2017 року, головний виконавець – Науково-дослідний центр «Демос» НУ «Львівська політехніка» у співпраці з ЛНУ імені Івана Франка та «Інститутом регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» на замовлення Департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації).
  • Запропонована методика та результати її апробації використані Департаментом економічної політики і Департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації для формування регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів у Львівській області на період 2017-2020 років, а також у реалізації обласних програм «Програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області» та «Програма розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки».

Громадська активність

 • Аналітична діяльність у ГО «Центр досліджень і моніторингу якості та мобільності людських ресурсів»

Курси

Публікації

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Population’s Mobility Under Pandemic Conditions. Evidence from Ukraine (Lviv Region)//Slovak Journal of Political Sciences (Slovenská politologická revue), Volume 22, No. 2, 2022 DOI: https://doi.org/10.34135/sjps.220201

 2. EFFECTIVENESS OF DISTANCE LEARNING DURING COVID-19 PANDEMIC FROM EDUCATIONAL PROCESS PARTICIPANTS’ VIEWPOINT //Information Technologies and Learning Tools.  №13, December 28, 2021 DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6
 3. THE IMPACT OF UNIVERSITY EDUCATION ON ECONOMIC DEVELOPMENT COUNTRIES //AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research open journal – 11/02-XXII. 2021: http://www.magnanimitas.cz/11-02-xxii

Вибрані публікації:

 1. Застосування інструментарію Лоренца-Парето-Джині в оцінці розподілу складових доходів домогосподарств Львівської області // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Випуск 37 (2) . Львів, 2006. – С. 64-70 (у співавторстві з О.Р. Марець)
 2. Методи оцінки нерівності розподілу доходів населення на здоров’я // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Вип. 39. – Львів, 2008. – С. 303-308 (у співавторстві з О.Р.Марець )
 3. Система національних рахунків як інструментарій макроекономічного аналізу родинного розподілу доходів // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.1. – Львів, 2009. – С. 154-164 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 4. Оцінювання ступеню поляризації доходів населення за допомогою зміщених кривих щільності розподілу // // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 19.9. – Львів, 2009. – С. 279-286 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 5. Оцінка ефективності державного регулювання нерівності розподілу доходів // Вісник ЛНУ. Серія економічна. Вип. 41. – Львів, 2009. – С. 382-390 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 6. Аналіз чинної в Україні системи надання пільг ( на прикладі транспортних пільг) // Вісник Львів. Ун-ту. Серія економічна. – 2010. – Вип. 44. – С. 436-443 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 7. Нормативно-правові та практичні аспекти подання податкової звітності в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 22.11. – Львів, 2012. – С. 277-283 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 8. Оцінка диференціації заробітної плати в регіонах України // Науковий вісник НТЛУ України. Випуск. – Львів, 2012 – С.208-213
 9. Статистичні методи прогнозування показників бідності // Наукові праці НДФІ. – 2012.- Вип. 4 (61) – С.94-101. Фахове видання
 10. Соціально-економічний розвиток та рівень диференціації доходів населення: вивчення взаємозв’язків // Матеріали ІІІ міжнародної науково-методичної конференції форумі молодих економістів-кібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” 4-5 жовтня 2012 року м.Львів –  С.86-88
 11. Теоретичні та методологічні підходи до статистичного вивчення податкового навантаження на економіку України // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.13. – С. 286-293 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 12. Практические аспекты применения методологии декомпозиции неравенства в Украине// Математическое моделирование экономических систем. Текущие научные проблемы восточной Европы. Редакция: Марек Милош. Monografie – Politechnika Lubelska. Lublin – 2013. – С.89-98. Монографія
 13. Оценка связи неравенства в расспределении доходов и здоровья населения в Украине // Актуальные вопросы современной науки: сборник научных трудов. Выпуск 30: в 2-х частях. Часть 2 / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС. 2013. – 273 с. – С.80-91. Закордонне Фахове видання
 14. Оцінювання нерівності розподілу особистих доходів дмогосподарств України //Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Економіка і управління в умовах глобалізації” 29 січня 2014 року, м.Донецьк – С.231-233 (у співавторстві з Л.І.Гальків)
 15. Застосування інструментарію декомпозиції коефіцієнта Джині в оцінці нерівності розподілу особистих доходів населення //  Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. №1 (76). Голова ред.ради А.О. Монаєнко. – Запоріжжя, Класичний приватний університет – 2014. – 156. – С.10-19. (у співавторстві з Л.І.Гальків)
 16. Trends of socio-economic characteristics of Ukrainian households // Prospects of economic development in the global crisis. – Academic Publishing House of the Agricultural University. – Plovdiv, 2015. P. 299-304 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 17. Представлення статистичної інформації за допомогою графічного методу // International Scientific Journal. – 2015. – № 9. – С.118-126 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/ua/issues/2015/9/563 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 18. Візуалізація даних як важлива складова інформаційної економіки // “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 15-17 жовтня 2015 р.. – С. 18-20 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 19. Графічний метод дослідження тенденцій показників домогосподарств України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні Науки. Випуск 14. Частина 3. – С. 165-168 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 20. Теоретичні питання побудови інтегральних індикаторів // Глобальні та національні проблеми економіки . Випуск № 10. Квітень 2016 р. 126 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016 (у співавторстві з О.Р.Марець)
 21. Доходи і витрати сільського населення українського прикордоння // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва». – 18-19 квітня Львів, 2016.
 22. Оцінка економічних ризиків підприємницької діяльності суб’єктів господарювання у Львівській області // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні Науки. Випуск 24. Частина 2. – С. 152-155 (у співавторстві з Л.Р.Захарчук)
 23. Нерівномірність розподілу доходів домогосподарств України у контексті соціально-економічної безпеки // Матеріали IV-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум”. – 8 червня Львів, 2017.
 24. Системний аналіз рівня життя населення в контексті соціальної безпеки регіонів України // Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум” з– 14 червня Львів, 2018
 25. Статистична оцінка демографічних утрат у контексті економічної безпеки держави // Приазовський економічний вісник. Випуск 6 (11) 2018. Електронний економічний журнал http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-11 (у співавторстві з Дідик М.О.)
 26. Аналіз впливу тіньової економіки на розподіл доходів населення в Україні // Приазовський економічний вісник. Випуск 6 (11) 2018. Електронний економічний журнал http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-11 (у співавторстві з Політило І.П.)
 27. Фінансова аналітика в ризик-менеджменті: прикладні аспекти // Матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум” – 6 червня Львів, 2019
 28. Цифрові технології та їх вплив на розвиток соціально-економічних систем в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум”. – 29 жовтня 2020 р Львів, 2020.
 29. Гринькевич О.С. Аналіз розривів у навичках і потреб бізнесу у робочій силі / О.С. Гринькевич, У.Я. Садова, О.М. Вільчинська, О.Р. Марець, Т. В. Панчишин – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка», 2023. – 134 с. – https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Report_Study_Lviv_2023_ua.pdf
 30. Оксана Марець Використання міжнародних стандартів ділового спілкування для комунікації у сфері бізнесу / Оксана Марець, Оксана Вільчинська // V міжнародна науково-практична конференція «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні» : Матеріали доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні», Львів, Україна, 18-19 листопада 2022 року – Львів :  «Растр-7», 2022. – С. 53-57.
 31. Гринькевич О.С. Чи є міждисциплінарність конкурентною перевагою? Перевірка гіпотези на основі пріоритетів і мотиваційних листів абітурієнтів / Гринькевич О.С., Вільчинська О.М., Марець О.Р. // ІІІ Міжнародна конференція “Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм в умовах воєнного стану: виклики та варіанти впровадження” : Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, Одеса, Україна, 8 вересня 2023 р. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023
 32. Вільчинська О.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР/ Вільчинська О.М., Прокопович-Павлюк  І.В. // Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» №3(51), 2023
  Категорія Б
 33. Квак В.В. Інвестиційний потенціал регіонів України у часі воєнного стану / Вільчинська О.М., Квак В. В., Квак С. А., Марець О. Р // АКАДЕМІЧНІ ВІЗІЇ. Випуск 25/2023, DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10212934, https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/726 Категорія Б
 34. Вільчинська О.М. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НА ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ / Вільчинська О.М., Гринькевич В.І., Марець О.Р. // Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2024. Випуск 66.http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/12229 Категорія Б
 1. Теорія статистики. Завдання та методичні поради до виконання лабораторних робіт. Частина 1 / Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, зам. № 279.- 64с.
 2. Теорія статистики. Методичні поради та завдання для лабораторних занять (оцінка основної тенденції динаміки). / Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, зам. № 29 – 36с
 3. Теорія статистики. Завдання та методичні поради до виконання лабораторних робіт у першому семестрі. Частина 1/ Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, зам. № 260 від 7.09.2010 – 60с
 4. Методичні вказівки та рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу «Теорія статистики» (Статистичні методи аналізу взаємоз’язків) / Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, зам. № 156 від 4.05.2011 -16с.
 5. Теорія статистики. Завдання та методичні поради до виконання лабораторної роботи з оцінки середнього значення та частки за допомогою вибіркових обстежень / Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, зам. № 130 від 30.03.2011 -16с.
 6. Бізнес-статистика: навч. посібник / [Матковський С. О., Гринькевич О.С., Вдовин М. Л., Вільчинська О.М., Марець О.Р., Сорочак О.З.] – Київ: Алерта, 2016. – 281 с.
 7. Економічна аналітика в бізнесі : навч. посібник / [О.С. Гринькевич, С.О. Матковський, А.В. Сидорова та ін.] ; за ред. О.С. Гринькевич С.О. Матковського, А.В. Сидорової, Н.С. Струк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 480 с.

Біографія

2001 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – „Математика”; кваліфікація – Математик. Викладач;

2003 р. – закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність – „Економічна кібернетика”; кваліфікація – Магістр з економічної кібернетики;

2004 -2006 рр. – працювала на посаді старшого лаборанта асистента кафедри статистики Львівського національного Львівського національного університету імені Івана Франка, за сумісництвом асистента

2007-2014 рр. – працювала на посаді асистента кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка;

з 2015 р. працюю на посаді доцента кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему: “Макроекономічний аналіз особистого розподілу доходів в Україні”, 2014

 

Проекти

 • 2021-2023 рр – Проєкт регіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» (2021-2023 рр.). Проєкт реалізується у рамках секторальної бюджетної підтримки ЄС (за напрямом «Інноваційна економіка та інвестиції  області у 2021-2023 роках. URL: https://www.minregion.gov.ua. Залучення в ЛНУ імені Івана Франка коштів державного бюджету (3,8 млн грн.) у рамках у рамках виконання цього проєкту.
  • Відеопрезентація Проєкту за посиланням: https://www.facebook.com/lvivbioplast
  • Презентація Проєкту у рамках Plastic Challenge Hackathon 2021 #PlasticCH2021 за проєктом Jean Monnet #Erasmus+, який став партнерським заходом Європейського Зеленого Тижня #EUGreenWeek за посиланням: URL: https://jm.snau.edu.ua/acet-i/media-resursi
 • 2018-2020 рр – Проект регіонального розвитку «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників закладів професійно-технічної освіти (ЗПТО) і закладів вищої освіти (ЗВО) прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональне замовлення». Проект реалізується за рахунок коштів держбюджету в рамках підтримки Європейським Союзом регіональної політики в Україні.

Нагороди

Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка

Методичні матеріали

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ SPSS

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЯКІСНИХ ДАНИХ:

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ з курсу “Статичне моделювання та прогнозування”

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з курсу “Аналіз часових рядів”

Завдання та методичні поради до виконання лабораторної роботи з математичної статистики з оцінки середнього значення та частки на основі даних вибіркової сукупності

ТЕОРІЯ Статистики. Завдання та методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з вивчення основної тенденції динаміки

Завдання та методичні вказівкии до виконання лабораторної роботи з вивчення взаємозв’язків

Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт 1-3 з курсу “Статистика” (частина 1)

http://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Презентація-кафедри-статистики-3.pptx

Розклад