Бізнес-тренінг фахової успішності (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
84Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКМ-41сдоцент Данилевич Н. М.
ЕКі-41с
828ЕКМ-41с
ЕКі-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Ознайомлення із природою, принципами та засадами особистого успіху у бізнесі, формування особистісних компетенцій з самоорганізації, тайм-менеджменту, комунікації, лідерства та саморозвитку.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • основи когнітивної, позитивної психології і саморефлексії;
 • засади та переваги проактивності;
 • принципи особистого лідерства, техніки виявлення цінностей та формування особистої місії;
 • засади пріоритезації та планування завдань;
 • інструменти тайм-менеджменту;
 • принципи міжособистісного лідерства;
 • психологічні основи ефективної взаємодії і комунікації;
 • основи ефективного ораторства, техніки управління емоціями, виміри збалансованого самооновлення, методи саморозвитку.
 • вміти:
 • виявляти власні цінності, формувати особисту місію, розставляти пріоритети;
 • планувати, делегувати та реалізовувати завдання;
 • формувати та підтримувати правильні звички;
 • оперувати інструментами автотренінгу, медитації, саморефлексії, афірмації, керувати власними емоціями;
 • дотримуватися асертивної поведінки в бізнесі;
 • ефективно спілкуватися, проводити переговори, переконувати, грамотно публічно виступати, проводити презентацію;
 • управляти власними психологічними ресурсами;
 • розвивати особистісний потенціал.