Данилевич Наталія Михайлівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: nataliya.danylevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Актуальні проблеми лідерства, соціології управління та соціології менеджменту; організація управління екологічними процесами та державне регулювання еколого-інноваційної діяльності в Україні.

Курси

Публікації

 1. Соціологія і психологія: Навчальний посібник (Розділ 12. “Паблік рилейшенз” Данилевич Н.М.) /За ред. проф. Ю. Ф. Пачковського.- К.: Каравела, 2009.-760с.
 2. Данилевич Н.М. Напрями удосконалення організації управління соціоекосистемами в умовах соціально-економічних змін/ Н.М.Данилевич //Вісник Львівського університету. – Вип. 47. – Львів, 2012. – С. 162–166.- (Серія економічна).
 3. Данилевич Н.М. Стратегія управління  соціоекосистемами/ Н.М.Данилевич //Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2012 Вип. 31. – С. 50 –57.
 4. Конкурентоспроможність національної економіки: тенденції, перспективи, соціальні орієнтири:[Текст] монографія/[А. Грищук, Н. Данилевич, О. Макара, С. Урба, З.Юринець];за наук. ред. З. Юринець.- Луцьк: Вежа – Друк, 2012.- 292 с.
 5. Danylevych N.M., Yastrubskyy M.Ya., Sydorchuk K.A. Ecological innovations in Ukraine/ N.M. Danylevych, M.YaYastrubskyy, K.A.Sydorchuk// Проблеми економіки та управління – Вісник  Національного університету «Львівська політехніка» №799. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С.189-194
 6. Данилевич Н.М. Система екологічного менеджменту і аудиту на підприємстві: інформаційний аспект/ Н.М.Данилевич//Вісник Національного університету “Львівська політехніка” серія “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”, № 797. – Львів, 2014. – С. 363–372.
 7. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства: колективна монографія (ДанилевичН.М. Розділ 2.3. Оптимізація обліку соціоекосистем та актуальність розрахунку ефективності їх функціонування)/ За редакцією проф. А.Загороднього та проф. Г.Ронека Львів – Люблін: Видавництво Львівської політехніки, 2014.- 308с.
 8. Danylevych N.M., Yastrubskyy M.Ya., Kuznyetsov Ya. V. Management of socio-ecological systems in terms of socio-economic changes in Ukraine/ N.M. Danylevych, M.Ya Yastrubskyy, Ya.V.Kuznyetsov // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” серія “Проблеми економіки та управління”, № 779. – Львів, 2014. – С. 156–163.
 9. Данилевич Н.М. Аналіз ефективності функціонування соціоекосистем в господарській системі України/ Н.М.Данилевич  // XXII-га міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Актуальні проблеми функціонування господарської системи України” – (15-16 травня).- Львів,  2015. – С. 71-72.
 10. Данилевич Н. М. Економічні засоби безпеки екологічного страхування в Україні / Н. М. Данилевич // Міжвузівська науково-практична конференція курсантів та студентів “Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій ” (30 квітня 2015 р.). – Львів,  2015. – С. 207-209.
 11. Данилевич Н. М. Маркетинговий менеджмент у сфері готельного бізнесу/Н.М. Данилевич//  Вісник Львівського університету. – Вип. 55. – Львів, 2018. – С. 102–111. – (Серія економічна). ISSN 2078-6115
 12. Данилевич Н. М. Соціально-економічний інструментарій муніципального менеджменту /Н.М. Данилевич//  Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал // Відповідальний ред. О.М. Лозинський, Львів. – Випуск ХV, 2018
 13. Психологія бізнесу та управління: навч. посібник/ Н.І. Жигайло, М. О. Кохан, Н.М.Данилевич; за ред. проф. Н.І. Жигайло. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 308 с.  ISBN 978-617-10-0484-9.
 14. Данилевич Н. М. Творчий потенціал особистості /Н.М. Данилевич //  Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал // Відповідальний ред. О.М. Лозинський, Львів. – Випуск ХVII, 2019  – С.111 – 119. ISSN 2409-1375
 15. Данилевич Н. М. Розвиток лідерських компетентностей у студентів закладів вищої освіти. /Н.М. Данилевич, М.О. Кохан, І.Г. Сновидович  // Вісник Львівського університету. – Вип. 57. – Львів, 2019. – С. 254–261. – (Серія економічна). [Електронний ресурс]  URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/article/view/10890
 16. Danylevych N. Modeling the Impact of Social and Economic Factors on Innovative Development of Healthcare in the Conditions of Sustainable Development of Ukraine. / Z. Yurynets, O. Petrukh., N. Danylevych., I. Myshchshyn /Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019). Advances in Economics, Business and Management Research, 2019, Vol. 95, URL:https://doi.org/10.2991/smtesm-19.2019.19
 17. Данилевич Н. М. Організація роботи медичних установ в Україні /Н.М. Данилевич//  Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал // Відповідальний ред. О.М. Лозинський, Львів. – Випуск ХX, 2020  – С.7 – 22 . ISSN 2409-1373
 18. Данилевич Н. М. Функціональний підхід до управління у системі місцевого самоврядування в Україні /Н.М. Данилевич//Економіка і суспільство, Херсон: Видавничий дім «Гельветика»– Вип. 31, 2021. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/31

Проекти

Участь у виконанні проекту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD ( ID 57449224)  в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIES-Hochschulpartnerschaften ab 19– Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships ) Львівського національного університету імені Івана Франка із Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та Київським академічним університетом з 1 січня 2019 року.

Міжнародне стажування з трансферу технологій GUTT.INUP  в рамках проекту DAAD «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій», організоване Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана, Львівським національним університетом імені Івана Франка та Київським академічними університетом 18 жовтня -1 грудня 2021 року обсягом 180 год. (6 ECTS). Сертифікат 0019/GUTT.INUP/2021.

 

 

Розклад