Бізнес-тренінг командної роботи (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік
84Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКМ-41сдоцент Данилевич Н. М.
ЕКі-41с
828ЕКМ-41сдоцент Данилевич Н. М.
ЕКі-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Ознайомлення студентів із природою, принципами та засадами роботи в команді, показати, що їх особистий результат залежить від роботи всіх учасників, виявлення потенціалу вдосконалення навиків командної роботи.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • поняття та складові успішної команди, відмінність команди від колективу;
 • етапи формування команди;
 • модель Белбіна, психологічні особливості і підходи до розподілу ролей в команді;
 • психодіагностичні тести виявлення сильних і слабких сторін, можливих ролей, потенційні недоліки і ризики команди;
 • моделі збалансованої команди;
 • моделі і культуру командного ухвалення рішень;
 • ігрові техніки командоутворення, критерії підбору і формування команди;
 • принципи лідерства в команді;
 • розвиток команди, способи самоактуалізації учасників команди;
 • техніки особистої і командної рефлексії;
 • інструменти вимірювання ефективності роботи команди, методи гнучкого управління командами;
 • вміти:
 • визначати власні сильні і слабкі сторони, психологічний профіль роботи в команді і нахили до певних ролей;
 • діагностувати індивідуальний та командний потенціал, виявляти резерви покращення власної роботи в команді, а також виконання командних ролей іншими учасниками;
 • виконувати різні типи ролей в процесі командної роботи, переключатися на роботи в різних командах;
 • планувати, делегувати та реалізовувати завдання в процесі виконання проекту;
 • конструктивно спілкуватися, гнучко пристосовуватися до змін в процесі спільного виконання проекту;
 • проводити переговори, переконувати, розвивати власний потенціал роботи в команді.