Бізнес у соціальних мережах (073 “Менеджмент” освітня програма “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Міщук Н. В.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКі-41сдоцент Міщук Н. В.

Опис курсу

Метою вивчення курсу є поглиблення теоретичних знань і набуття практичних навиків щодо організації, ведення та просування бізнесу у соціальних мережах.

У курсі вивчаються:

  • основні принципи ефективної взаємодії у різних соціальних мережах;
  • стратегії вибору платформ для організації, розвитку та просування бізнесу;
  • методи визначення сегментів цільової аудиторії на конкретних майданчиках;
  • принципи побудови ефективних стратегій в соціальних мережах;
  • способи використання основних інструментів для зростання активності користувачів, а також ефективні методи просування бізнесу у соціальних мережах з фокусом на створенні міцного бізнес-бренду.

Рекомендована література

Основна:

  1. Cook Jodie. Instagram Rules. The Essential Guide to Building Brands, Business and Community. Frances Lincoln. 2020. 598 р.
  2. Калінін О., Осецимський І., Аль-Ватар О. Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою соціальних мереж: Настільна книга для підприємців і фахівців. Одеса: Бондаренко М. О., 2019. 190 с.
  3. Щербаков С. Таргетована реклама в соціальних мережах: просто в яблучко. Отримуйте більше клієнтів із Facebook та Instagram. Харків: Фоліо 2021. 256 с.

Додаткова:

  1. Avery Swartz. See You on the Internet: Building Your Small. Business with Digital Marketing, 2020. 216 р.
  2. Herman Jennifer, Butow Eric. Instagram for business for dummies. Wiley-Blackwell (an imprint of John Wiley & Sons Ltd). 2018. 320 р.

Силабус:

Завантажити силабус