Міщук Наталія Володимирівна

Посада: асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Телефон (робочий): (032)2394026

Електронна пошта: nataliya.mishchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

економіко-математичне моделювання фінансово-економічних та соціально-економічних явищ та процесів.

Курси

Публікації

  1. Міщук Н.В. Аналіз ризику та прибутковості цінних паперів як основа оптимального управління фондовим портфелем // Матер.міжн.наук. студ.-аспір.конф. «Еко­­номіка постко­муністичних країн в умовах глобалізації». – Львів, 2004. – С.105-109.
  2. Міщук Н.В. Особливості та чинники розвитку діяльності банків на ринку цінних паперів в Україні // Вісник Львівської комерційної академії. Серія екон. Випус 27. – Львів: ЛКА, 2007. – С.336-342.
  3. Міщук Н.В. Використання економетричних моделей для оцінки стійкості банків в Україні // Вісник Львів. ун-ту. Серія екон. Випуск 42. – Львів, 2009. – С.10-21.
  4. Міщук Н.В. Застосування інформаційних технологій у реінжинірингу бізнес-процесів // Матеріали ІІІ Міжна­родної науково-практич­ної інтернет-конференції «Антикризове управ­ління економікою України: нові виклики»: 15-17 грудня 2015 р. – К.: КНЕУ, 2015. – С.142-145.
  5. Міщук Н.В. Молодь на ринку праці України: проблеми зайнятості та конкурентоспроможності // Формування ринкової економіки в Україні. 2016. Вип. 36. – Л.: ЛНУ ім.І.Франка, 2016. – С.60-64.

Біографія

Народилася у м.Львові. У 1994 р. закінчила Львівську середню загальноосвітню школу №78. У 1994-1999 р. навчалась на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна кібернетика”. 2000-2007 рр. – інженер міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. З 2007 р. і по даний – асистент кафедри інформаційних систем у менеджменті.

Методичні матеріали

  1. Прийма С.С., Міщук Н.В. Основи програмування мовою Visual Basic 6 (Текст лекцій та лабо­раторний практикум з курсу «Інформатика і КТ» для студентів економічного факультету). – Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2005. – 68 с.
  2. Методичні рекомендації до виконання лабора­торних робіт з курсу «Інформатика» для студ­ентів першого курсу економічного факультету Львівського національ­ного універ­ситету імені Івана Франка / С.С.Прийма, Б.К.Мельник, О.Р.Голубник, Н.В. Міщук та ін. / – Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2009. – 148 с.
  3. Методичні рекомендації для проходження навчальної практики з інформатики студентами економічного факультету /О.П. Завада, С.С.Прийма, О.Р. Голуб­ник, Н.В. Міщук та ін. / Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 40 с.
  4. Програмування у Microsoft Office. Лабораторний прктикум з інформатики для студентів першого курсу спеціальності «Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика» / Прийма С.С., Міщук Н.В. – Львів, видавничий центр економічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 44 с.

Розклад