Демографія (051 «Економіка», спеціалізація – «Економіка та правове регулювання в бізнесі»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
628професор Матковський С. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
614доцент Савка Н. В.

Опис курсу

Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів, у яких за відповідними темами розглядаються теоретико-методологічні та практичні питання вивчення передумов демографічних процесів: чисельності і соціально-демографічної структури населення, ймовірність дожиття, а також висвітлюються питання вивчення статистичної закономірності народжуваності, смертності, шлюбності, розлучуваності, міграції, відтворення демографічних поколінь та контингентів.

Матеріали

Підсумкові тести

  • Статистика населення
    варіанти: 12
  • Демографічна статистика
    варіанти: 12

 

Силабус:

Завантажити силабус