Державне регулювання економіки (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Замроз М. В.ЕКМ-41с, ЕКМ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-41сдоцент Замроз М. В.
ЕКМ-42сдоцент Замроз М. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Теоретичні засади державного регулювання економіки. Методологія державного регулювання економіки. Стратегія соціально-економічного розвитку країни. Об’єкти та суб’єкти державного регулювання економіки. Фінансова та грошово-кредитна політика держави. Державне регулювання підприємницької діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності. Державне регулювання розвитку промислового виробництва. Державне регулювання рівня життя населення та розвитку соціальної сфери.

Результати навчання:

 • знати:
 • сучасні проблеми державного регулювання економіки, а також світовий досвід його здійснення в ринкових умовах;
 • методологічні засади державного регулювання економіки – мету, принципи, функції, засоби, сфери і об’єкти – та його основний механізм;
 • значення соціально-економічних і науково-технічних програм державного рівня у процесі регулювання економіки;
 • вміти:
 • визначати сутність і специфіку розмежування функцій державного регулювання економіки за рівнями управління;
 • самостійно аналізувати побудову логічних схем та системного підходу до основ державного управління економікою;
 • управляти розвитком підприємства з урахуванням обмежень державного впливу.

Рекомендована література

 1. Конохова З. П. Моделі державного регулювання економіки : навчально-методичний посібник / З. П. Конохова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018.- 132 с.-Укр.мовою.
 2. Михасюк І.Р., Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: Підручник. / І. Р. Михасюк, Л. В. Швайка. – Львів: “Магнолія плюс”; видавець СПД ФО “В.М. Піча”, 2006. – 220с.
 3. Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 334 с.
 4. Третяк Г. С. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / Г. С. Третяк, К. М. Бліщук. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 128 с.
 5. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / Л. А. Швайка. – К.: Знання, 2006. – 435 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус