Замроз Мар'яна Володимирівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-87

Електронна пошта: maryana.zamroz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

управління конкурентоспроможністю, державне регулювання соціальної сфери

Курси

Вибрані публікації

 

  1. Zamroz M.Modernization of the evaluation of the competitive ability of milk processing companies / O. Kriveshko, M. Zamroz // «Moral potential of the society: reproduction preservation and intensification issues». – B&M Publishing, San Francisco, California, USA. – 2013. – P. 181-186.
  2. Замроз М. В. Аналіз рівня конкурентоспроможності харчової промисловості України / М. В. Замроз // Ефективна економіка. – 2014. – № 2.
  3. Замроз М. В. Особливості оцінки конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості / М. В. Замроз, А. В. Нестерович // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Монографія / Під ред. М. О. Кизима, О. М. Тищенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 250-275.
  4. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М. В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.
  5. Замроз М. В. Особливості формування експортного потенціалу харчової промисловості України в умовах євроінтеграції / М. В. Замроз // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.
  6. Замроз М. В. Зовнішні бізнес-комунікації банку як інструмент підтримки репутації в умовах кризи / М. В. Замроз, Ю. М. Даниленко // Ефективна економіка. – 2020. – №10.
  7.  Zamroz M. STATE REGULATION OF FIXED CAPITAL REPRODUCTION IN UKRAINE USING TAXONOMIC ANALYSIS METHODOLOGY // O. Kundytskyj, O. Senyshyn, M. Zamroz, P. Kutsyk, T. Vasyunyk // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 43(1), 38–51. (Web of Science)
  8. Замроз М. Державне регулювання бідності як пріоритетний напрям сучасної соціальної політики / М. Замроз //Економіка та суспільство. – Вип. 32. – 2021. 
  9. Замроз М. Сучасний стан соціального розвитку України / М. Замроз // Економічний простір – Вип. 175. – 2021. – С. 115-119.

 

Біографія

В 2005 році закінчила школу з відзнакою, цього ж року вступила у Львівський національний університет імені Івана Франка на спеціальність «менеджмент організацій».  У 2009 році отримала грамоту ректора за високі досягнення у навчання, активну участь у науковій діяльності та студентському житті Університету.

В 2010 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «менеджмент організацій».

Цього ж року вступила в аспірантуру ЛНУ імені Івана Франка на спеціальність 08.00.03 «економіка та управління національним господарством». В 2014 році захистила дисертацію «Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості» і отримала диплом кандидата економічних наук.

В 2022 році отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту.

З 2016 року і по сьогодні працюю доцентом кафедри менеджменту у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Розклад