Замроз Мар'яна Володимирівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-87

Електронна пошта: maryana.zamroz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

управління конкурентоспроможністю, державне регулювання соціальної сфери

Курси

Вибрані публікації

 

 1. Zamroz M.Modernization of the evaluation of the competitive ability of milk processing companies / O. Kriveshko, M. Zamroz // «Moral potential of the society: reproduction preservation and intensification issues». – B&M Publishing, San Francisco, California, USA. – 2013. – P. 181-186.
 2. Замроз М. В. Аналіз рівня конкурентоспроможності харчової промисловості України / М. В. Замроз // Ефективна економіка. – 2014. – № 2.
 3. Замроз М. В. Особливості оцінки конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості / М. В. Замроз, А. В. Нестерович // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Монографія / Під ред. М. О. Кизима, О. М. Тищенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 250-275.
 4. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М. В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.
 5. Замроз М. В. Особливості формування експортного потенціалу харчової промисловості України в умовах євроінтеграції / М. В. Замроз // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.
 6. Замроз М. В. Зовнішні бізнес-комунікації банку як інструмент підтримки репутації в умовах кризи / М. В. Замроз, Ю. М. Даниленко // Ефективна економіка. – 2020. – №10.
 7.  Zamroz M. STATE REGULATION OF FIXED CAPITAL REPRODUCTION IN UKRAINE USING TAXONOMIC ANALYSIS METHODOLOGY // O. Kundytskyj, O. Senyshyn, M. Zamroz, P. Kutsyk, T. Vasyunyk // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 43(1), 38–51. (Web of Science)
 8. Замроз М. Державне регулювання бідності як пріоритетний напрям сучасної соціальної політики / М. Замроз //Економіка та суспільство. – Вип. 32. – 2021. 
 9. Замроз М. Сучасний стан соціального розвитку України / М. Замроз // Економічний простір – Вип. 175. – 2021. – С. 115-119.
 10. Urba, S., Senyshyn, O., Zamroz, M. ., & Shparyk, Y. . (2023). ASSESSMENT OF EXPORT CAPACITY OF AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS . Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 45(1), 67–78.

 

Біографія

В 2005 році закінчила школу з відзнакою, цього ж року вступила у Львівський національний університет імені Івана Франка на спеціальність «менеджмент організацій».  У 2009 році отримала грамоту ректора за високі досягнення у навчання, активну участь у науковій діяльності та студентському житті Університету.

В 2010 році отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «менеджмент організацій».

Цього ж року вступила в аспірантуру ЛНУ імені Івана Франка на спеціальність 08.00.03 «економіка та управління національним господарством». В 2014 році захистила дисертацію «Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості» і отримала диплом кандидата економічних наук.

З 2016 року і по сьогодні працюю доцентом кафедри менеджменту у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

В 2022 році отримала вчене звання доцента кафедри менеджменту.

Проекти

Стажування:
– дистанційне міжнародне стажування з трансферу технологій German Ukrainian Technology Transfer Internships University Program 2021 online (GUTT.INUP) з 18 жовтня по 30 листопада 2021 р. обсягом 180 год., 6 ECTS (Львів-Вюрцбург-Київ);

– науково-педагогічне стажування “Теорія і практика науково-педагогічних підходів в освіті” ISMA University of Applied Sciences, 01.06-30.06. 2021, обсягом 180 год., 6 ECTS (м. Рига, Латвія)

-курси професійного розвитку науково-педагогічних працівників «Вдосконалення викладацької майстерності» з 01 жовтня 2020 по 23 січня 2021 рр.,обсяг 6 ECTS (180 год.) Сертифікат Замроз_Мар’яна

-науково-педагогічне стажування “Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського Союзу та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління” з 24 липня 2017 р. по 28 липня 2017 року, обсягом 60 год., 2 ECTS  (м. Рига, Латвія)

– курси професійного розвитку “Цифрові інструменти Google для освіти” з 31 жовтня до 13 листопада 2022 року, обсяг 1 ECTS (30 годин). Сертифікат №GDTfE-04-Б-04461

Методичні матеріали

Розробила та атестувала електронні навчальні курси на платформі Moodle:

 1. “Державне регулювання економіки” для студентів денної та заочної форми навчання бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 073 “Менеджмент”. Посилання на ЕНК: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3133

Є автором та співавтором наступних методичних матеріалів:

  1. Методичні рекомендації щодо підготовки, змісту, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи бакалавра (для здобувачів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент») / уклад.: Грищук А.М., Данилевич Н.М., Замроз М.В., Кохан М.О., Островерх О.М., Сенишин О.С., Юринець З.В.; за наук. ред. проф. Кундицького О.О. Львів: Малий видавничий центр економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 59 с.  https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Metod_bakal_2022_2023.pdf

Розклад