Замроз Мар'яна Володимирівна

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Наукові інтереси

Управління конкурентоспроможністю підприємства, мотиваційний менеджмент

Курси

Публікації

  1. Замроз М. В. Економічна сутність конкурентоспроможності і основні аспекти її забезпечення / М. В. Замроз, В. В. Яцура // Економічний аналіз: збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет, 2011. – Вип. 8. – Частина 2. – С. 150-154.
  2. Замроз М. В. Бенчмаркінг як інструмент оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства / М. В. Замроз // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. ‑ Вип. 1. – С. 217-222.
  3. Замроз М. В. Системно-процесний підхід як базовий елемент управління конкурентоспроможністю підприємства / В. В. Яцура, М. В. Замроз // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні» / ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 26. – Частина 2. – С. 339-345.
  4. Замроз М. В. Особенности кластеризации молокоперерабатывающей отрасли региона / М. В. Замроз // Научный журнал «Теория и практика общественного развития». – Краснодар : ООО Издательский дом «ХОРС», 2013. – Вип.8. – С. 370-373.
  5. Zamroz M.Modernization of the evaluation of the competitive ability of milk processing companies / O. Kriveshko, M. Zamroz // «Moral potential of the society: reproduction preservation and intensification issues». – B&M Publishing, San Francisco, California, USA. – 2013. – P. 181-186.
  6. Замроз М. В. Аналіз рівня конкурентоспроможності харчової промисловості України / М. В. Замроз // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2782.

 

  1. Замроз М. В. Особливості оцінки конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості / М. В. Замроз, А. В. Нестерович // Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Монографія / Під ред. М. О. Кизима, О. М. Тищенка. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2013. – С. 250-275.
  2. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : колективна монографія / М. О. Горинь, Н. О. Дзюбенко, Л. О. Дроздовська, О. П. Жук, М. В. Замроз, О. В. Кривень, О. Я. Литвин, О. С. Сенишин, Н. С. Чопко, В. В. Яцура; за ред. М. О. Горинь, О. С. Сенишин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 352 с.

Розклад