Діагностика у сфері соціального забезпечення

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Шегинська Н. З.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКС-41сдоцент Шегинська Н. З.

Рекомендована література

  1. Барвінський А. О. Соціологія: Курс лекцій. — К.: Центр навч. літ., 2005. — 328 с
  2. Введення в соціальну роботу: Навч. посіб. — К., 2001. — 288 с.
  3. Виховання в сім’ї дітей з особливими потребами / Упоряд. І. Б. Іванова. — К.: УДЦ ССМ, 1998. — 83 с
  4. Інновації у соціальних службах: Навч.-метод. посіб. / Т. В. Семігіна, В. В. Покладова, І. М. Грига та ін. — К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2002. — 168 с
  5. Капська А. Й. Соціальна робота: Навч. посіб. — К.: Центр навч. літ., 2005. — 328 с.
  6. Пилипенко О. І. Метод арттерапії в соціально-педагогічній роботі // Проблеми педагогічних технологій / Упоряд. І. Д. Зверева. — Луцьк: Волинський Акад. дім, 2003. — Вип. 1. — С. 78–92
  7. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. І. Д. Зверєвої, Г. М. Лактіонової. — К.: Центр навч. літ., 2004. — 272 с.
  8. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Посіб. для підвищення кваліфікації працівників ЦССМ / За заг. ред. А. Я. Ходорчук. — К., 2001. — Ч 1, 2.
  9. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2002. — 376 с.

Силабус: Діагностика у сфері соціального забезпечення

Завантажити силабус