Екологічна статистика

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Прокопович-Павлюк І. В.ЕКТ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКТ-41сдоцент Прокопович-Павлюк І. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна „ Екологічна статистика” дає можливість дізнатися про стан навколишнього середовища, екологічні проблеми за допомогою статистичних показників та методів аналізу. Після вивчення студент вмітиме аналізувати явища та процеси екологічної сфери, використовуючи статистичний інструментарій.

Рекомендована література

  1. Тарасова В.В. Екологічна статистика. Підручник.  К.: Центр учбової літератури, 2008. 392 с. URL: http://www.cul.com.ua/preview/Ekolog_stat-Tarasova.pdf
  2. Данилко В. К. Екологічна статистика: водні ресурси/ Монографія.  Київ  2003. 368 с.
  3. Інтегральні та комплексні оцінки стану навколишнього природного середовища: монографія / О.Г. Васенко та ін. Харків: НУГЗУ, 2015. 419 с.

Матеріали

Усі навчальні матеріали (презентації лекцій, завдання для практичної та самостійної роботи знаходяться на платформі електронного навчання Університету Moodle за посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3768

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус