Екологічний менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Оробчук М. Г.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Сучасна екологічна ситуація в світі та в Україні, необхідність її покращення на основі екологізації суспільного виробництва. Предмет, завдання та система екологічного менеджменту. Системна методологія дослідження проблем екологічного менеджменту.  Законодавчо-регулююча база екологічного менеджменту.  Розрахунок екологічних ризиків і збитків. Екологіча оцінка господарських рішень. Екологічна експертиза господарських рішень. Екологічне страхування. Екологічний аудит. Проведення первинного екологічного аналізу та вироблення екологічної політики. Планування системи природоохоронних заходів на підприємстві. Виконання природоохоронних програм. Економічна та управлінська оцінка виконання природоохоронної діяльності та її вдосконалення.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • завдання та функції екологічного менеджменту;
  • систему адміністративних, економічних і соціально-психологічних методів регулювання і управління довкіллям, методологію їх створення та реалізації;
  • нормативної базу системи екологічного менеджменту;
  • вміти:
  • визначати соціально-економічну ефективність природоохоронних заходів;
  • розраховувати величину збитків та ризиків забруднення довкілля;
  • застосовувати методи екологічного менеджменту в діяльності підприємства;
  • розробляти план природоохоронної діяльності підприємства;
  • оцінювати рівень ефективності засобів захисту навколишнього середовища від шкідливого впливу виробництва для прийняття організаційних рішень.