Оробчук Михайло Григорович

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 032-239-44-87

Електронна пошта: mykhaylo.orobchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Природоохоронна, земельноохоронна діяльність, ресурсна безпека сільськогосподарського виробництва

Курси

Публікації

 1. Світоглядні основи формування екологічної культури землекористування // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 20. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – С. 65-68.
 2. Оробчук М. Г., Домашиц М. В. Необхідність залучення іноземних інвестицій для розвитку сільського господарства України // Економіка і проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць в 9 томах. Випуск 264. Дніпропетровський національний університет, 2010. – С. 1399 – 1408.
 3. Оробчук М.Г., Лацик Ю.М. Ефективність земельноохоронних інвестицій / Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. Вип. 46. – 2011 р. – С. 401-409.
 4. Марченко О.М., Оробчук М.Г. Необхідність поліпшення економічної безпеки сільських домогоспод0арств / Науковий Вісник Львівського університету внутрішніх справ. Серія економічна. Випуск № 2. Льв. УВС, 2012. – С. 292-303.
 5. М. Оробчук, М. Свистун. Державна підтримка поліпшення ресурсної безпеки сільськогосподарського виробництва / Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. Вип. 43. – 2012. – С. 510-519.
 6. Оробчук М.Г., Кубай Д.І. Напрями удосконалення державного регулювання екологічного інвестування // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 28. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – С. 123-127.
 7. М. Оробчук, М. Домашиц. Удосконалення державного контролю орендного землекористування іноземниим інвесторами // Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З. Гжицького. Серія „Економічні науки”. – Т. 14, № 4 (54). – Львів, 2012. – С. 401-406.

  Марченко О. М., Оробчук М. Г. Напрямки вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення ресурсної безпеки сільського господарства / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2017. – № 2. – С. 208 – 217.

 8. Марченко О. М., Оробчук М. Г., Ривак І. О. Пріорітети зміцнення ресурсної безпеки орендного сільськогосподарського землекористування / Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2018. –  № 2. – С. 71 – 81.
 9. Оробчук М. Г. Управління якістю. Навч. посібник. : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – 280 с.
 10. Ривак І. О., Марченко О. М., Оробчук М. Г. Трансформації аграрного сектора в контексті зміцнення економічної безпеки держави. / Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 25.- С. 177 – 187.
 11. Марченко О. М., Оробчук М. Г. Розвиток гречкосіяння як актуальний напрям забезпечення продовольчої безпеки України / Науковий вісник «Соціально-правові студії Львівського державного університету внутрішніх справ. 2020. – № 1. – С. 156 – 163.

Розклад