Оробчук Михайло Григорович

Посада: доцент кафедри менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Природоохоронна, земельноохоронна діяльність, ресурсна безпека сільськогосподарського виробництва

Курси

Публікації

  1. Світоглядні основи формування екологічної культури землекористування // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 20. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – С. 65-68.
  2. Оробчук М. Г., Домашиц М. В. Необхідність залучення іноземних інвестицій для розвитку сільського господарства України // Економіка і проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць в 9 томах. Випуск 264. Дніпропетровський національний університет, 2010. – С. 1399 – 1408.
  3. Оробчук М.Г., Лацик Ю.М. Ефективність земельноохоронних інвестицій / Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. Вип. 46. – 2011 р. – С. 401-409.
  4. Марченко О.М., Оробчук М.Г. Необхідність поліпшення економічної безпеки сільських домогоспод0арств / Науковий Вісник Львівського університету внутрішніх справ. Серія економічна. Випуск № 2. Льв. УВС, 2012. – С. 292-303.
  5. М. Оробчук, М. Свистун. Державна підтримка поліпшення ресурсної безпеки сільськогосподарського виробництва / Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Серія економічна. Вип. 43. – 2012. – С. 510-519.
  6. Оробчук М.Г., Кубай Д.І. Напрями удосконалення державного регулювання екологічного інвестування // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Вип. 28. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – С. 123-127.

7. М. Оробчук, М. Домашиц. Удосконалення державного контролю орендного землекористування іноземниим інвесторами // Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім.. С.З. Гжицького. Серія „Економічні науки”. – Т. 14, № 4 (54). – Львів, 2012. – С. 401-406.

Розклад