Економетрія (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Панчишин А. І.ЕКМ-21с, ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКМ-21сдоцент Панчишин А. І.
ЕКі-21сдоцент Панчишин А. І.

Опис курсу

Економетрія – розділ економічної науки, в якому вивчають взаємозв’язки між економічними об’єктами, процесами, явищами за допомогою математико-статистичних методів та моделей.

Мета: надання фундаментальних знань з проведення кількісного оцінювання тверджень (гіпотез) економічної теорії на основі емпіричних статистичних даних та математичних методів і моделей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є взаємозв’язки та залежності між економічними змінними.

Завдання: засвоєння методології та методики дослідження взаємозв’язків між економічними змінними, оцінювання точності та адекватності економетричних моделей, проведення економічної інтерпретації результатів економетричного моделювання.

 

Сертифікований електронний курс «Економетрія» на освітній платформі LMS Moodle.
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=202

Матеріали

2023 Економетрія анотація 073 Менеджмент

Силабус: Економетрія 2023/2024

Завантажити силабус