Панчишин Андрій Ігорович

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: andriy.panchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Управління економічними системами в конкурентному середовищі
 • Інтернет технології та комп’ютерні системи
 • Електронна комерція
 • Інтернет-маркетинг та SEO

Курси

Публікації

 1. В.-Б.М. Вовк, А.І. Панчишин. Математичні методи моделювання взаємодії економіко-виробничих у конкурентному середовищі : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 288 с. ISBN 978-617-10-0855-7.
 2. Vitalina Babenko, Andriy Panchyshyn, Larysa Zomchak, Maryna Nehrey, Zoriana Artym-drohomyretska, Taras Lahotskyi.
  Classical Machine Learning Methods in Economics Research: Macro and Micro Level Examples.
  WSEAS Transactions on Business and Economics, ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899, Volume 18, 2021, Art. #22, pp. 209-217.
 3. Тарас Лагоцький, Зоряна Артим-Дрогомирецька, Андрій Панчишин.
  Економетричне моделювання розвитку банківського сектору України.
  Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2023. – Вип. 49.
 4. Марія Репетило, Мирослав Дацко, Андрій Панчишин
  Використання методів інтелектуального аналізу даних для маркетингових досліджень.
  Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2023. – Вип. 50.
 5. Андрій Панчишин, Зоряна Артим-Дрогомирецька, Тарас Лагоцький.
  Концепція моделювання взаємодії підприємств у конкурентному середовищі.
  Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2024. – Вип. 66.
 6. Панчишин А. І. Особливості академічної доброчесності у вищій школі. // Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 28.09 – 06.11.2020) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2020. С. 150–153.

Біографія

Народився 1983 року в мiсті Новий Розділ.

У 2000 році закінчив Новороздільську  середню школу №5 із золотою медаллю.

З 2000 по 2005 рік навчався на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримав диплом із відзнакою за спеціальністю «Економічна кібернетика».

З 2005 по 2008 рік навчався в аспірантурі. 2015 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання взаємодії економіко-виробничих систем у конкурентному середовищі» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

З 2016 року – доцент кафедри економічної кібернетики.

2021 року отримав вчене звання доктора філософії з економіки (PhD in Economics).

Розклад