Панчишин Андрій Ігорович

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: andriy.panchyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

управління економіко-виробничими системами в конкурентному середовищі, інтернет технології та ком’ютерні системи

Публікації

  1. Панчишин А. И. Оценка динамики конкурентоспособности предприятий / А. И. Панчишин // Новый университет : научн. журнал. Серия: Экономика и право. – 2015. – Вып. 1 (47). – С. 7–12.
  2. Панчишин А. І. Моделювання поведінки економіко-виробничих систем у конкурентному середовищі / А. І. Панчишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 9-1. – Ч. 2. – С. 215–218.
  3. Панчишин А. І. Аналіз конкурентного середовища економіко-виробничих систем / А. І. Панчишин // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове видання. – 2014. – Вип. 2. – С. 1339–1342. – Режим доступу : http://www.global-national.in.ua/archive/2-2014/274.pdf.
  4. Панчишин А. І. Методи оцінки фінансового стану підприємств / А. І. Панчишин // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2012. – Вип. 27. – С. 223–227.
  5. Панчишин А. І. Аналіз фінансової діяльності економіко-виробничих систем / А. І. Панчишин // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. – Вип. 22. – С. 238–242.
  6. Панчишин А. І. Аналіз інтегрального показника конкурентоздатності підприємств з допомогою кластерного аналізу / А. І. Панчишин // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2008. – Вип. 18. – С. 143–150.
  7. Панчишин А. І. Конкурентне середовище підприємств / А. І. Панчишин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 38. – С. 141–144.
  8. Панчишин А. І. Кількісний аналіз конкурентоздатності продукції / А. І. Панчишин // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. Спецвипуск 16. Проблеми економічної кібернетики. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені І. Франка, 2007. – С. 137–142.
  9. Панчишин А. І. Використання теорії ігор для аналізу конкурентного середовища підприємств / А. І. Панчишин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – Вип. 37 (2). – С. 219–223.

Біографія

Народився 1983 року в місті Новий Розділ. У 2000 році закінчив Новороздільську  середню школу №5.
З 2000 по 2005 рік навчався на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2005 року навчався в аспірантурі, працювавши над кандидатською дисертацією на тему: “Моделювання взаємодії економіко-виробничих систем у конкурентному середовищі” за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. З 2008 року працює асистентом кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Має досвід викладання таких дисциплін: оптимізаційні методи і моделі; дослідження операцій, економетрія; економічна кібернетика; web-програмування; економічний ризик.

Розклад