Економічна кібернетика

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Антонів В. Б.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Антонів В. Б.
ЕКк-42сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Метою дисципліни «Економічна кібернетика» є надання знань з методології та інструментарію побудови кібернетичних моделей процесу прийняття управлінських рішень та формування критеріїв їх оптимальності.

Основним завдання курсу «Економічна кібернетика» є ознайомити студентів із методами аналізу процесу прийняття управлінських рішень в складних економічних динамічних системах, їх дослідження та методами синтезу таких систем.

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

знати: кібернетичні поняття теорії управління,  методологію та методи побудови кібернетичних моделей процесу прийняття управлінських рішень.

вміти: аналізувати основні принципи побудови економічних систем, будувати моделі процесу прийняття управлінських рішень і управління економічними об’єктами, будувати прогноз впливу факторів зовнішнього середовища на показники діяльності економічної системи.

При вивченні навчальної дисципліни звертається увага на:

 1. Ознайомлення студентів з основами теорії управління, необхідного для побудови кібернетичних моделей процесу управління.
 2. Розвиток логічного мислення та підвищення загального рівня математичної культури.
 3. Формування навичок самостійного вивчення учбової літератури.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – вищої математики, математичної економіки, теорії ймовірності та передує вивченню — імітаційне моделювання, моделювання синергетичних процесів в економіці.

Рекомендована література

Базова

 1. Баранкевич М.М., Дацко М.В. Кібернетика в економіці : навч. посіб. Львів : ТзОВ «ЛАВІС», 2012. 312 с.
 2. Баранкевич М.М., Антонів В.Б. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі : навч. посіб. Дрогобич : Коло, 2009. 348 с.
 3. Кривов’язюк І. Економічна діагностика: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2021. 456 с.
 4. Лозовська Л.І., Бандоріна Л.М., Савчук Р.В., Удачина К.О. Економічна кібернетика : навч. посібник. Дніпро: УДУНТ, 2022. 152с.
 5. Шиян А.А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем. Навч. посібник. Львів: Магнолія 2006, 2021. 228с.

Допоміжна

 1. Cunneen M., Mullins M., Murphy F. Autonomous vehicles and embedded artificial intelligence : the challenges of framing machine driving decisions. Applied Artificial Intelligence. 2019. Vol. 33. No8. P. 706–731.
 2. Zhiteckii L.S., Solovchuk K.Yu. Robust Adaptive controls for a class of nonsquare memoryless systems. Advanced Control Systems : Theory and Applications / Y.P. Kondratenko, V.M.. Kuntsevich, A.A. Chikrii, V.F. Gubarev, eds. Gistrup : River Publishers 2021, P. 203–226.
 3. Нестерчук Ю.О., Соколюк С.Ю., Жарун О.В., Непочатенко О.А. Теорія економічного аналізу: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2021. 272 с.
 4. Економічна кібернетика. Том1 / Вовк В.М. та ін. Донецьк : Юго-Восток, 2005. 565с.
 5. Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Економічна кібернетика : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 231 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: ЕК_22-23

Завантажити силабус

Силабус: ЕК_23-24

Завантажити силабус