Економічна кібернетика

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент Антонів В. Б.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Антонів В. Б.
ЕКк-42сдоцент Антонів В. Б.

Опис курсу

Метою дисципліни «Економічна кібернетика» є надання знань з методології та інструментарію побудови кібернетичних моделей процесу прийняття управлінських рішень та формування критеріїв їх оптимальності.

Основним завдання курсу «Економічна кібернетика» є ознайомити студентів із методами аналізу процесу прийняття управлінських рішень в складних економічних динамічних системах, їх дослідження та методами синтезу таких систем.

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен:

знати: кібернетичні поняття теорії управління,  методологію та методи побудови кібернетичних моделей процесу прийняття управлінських рішень.

вміти: аналізувати основні принципи побудови економічних систем, будувати моделі процесу прийняття управлінських рішень і управління економічними об’єктами, будувати прогноз впливу факторів зовнішнього середовища на показники діяльності економічної системи.

При вивченні навчальної дисципліни звертається увага на:

  1. Ознайомлення студентів з основами теорії управління, необхідного для побудови кібернетичних моделей процесу управління.
  2. Розвиток логічного мислення та підвищення загального рівня математичної культури.
  3. Формування навичок самостійного вивчення учбової літератури.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – вищої математики, математичної економіки, теорії ймовірності та передує вивченню — імітаційне моделювання, моделювання синергетичних процесів в економіці.

Рекомендована література

  1. Бажин И.И. Экономическая кибернетика / И.И. Бажин. – Харьков: 2004. – 292 с.
  2. Баранкевич М.М. Експертні методи в прийнятті рішень / М.М. Баранкевич. – Львів: ЛНУ, 2008. – 160 с.
  3. Баранкевич М.М. Кібернетика в економіці: навчальний посібник / М.М. Баранкевич, М.В. Дацко. – Львів: ТзОВ «ЛАВІС», 2012. – 312 с.
  4. Баранкевич М.М. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі : навч. посіб. / М.М. Баранкевич, В.Б. Антонів. – Дрогобич, Коло, 2009. – 348 с.
  5. Вовк В.М. та ін. Економічна кібернетика. Том1, -Донецьк: Юго-Восток, 2005. -565с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус