Антонів Василь Богданович

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: vasyl.antoniv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

 • Моделювання процесів енергоефективності економіки
 • Моделювання інноваційних процесів в економіці
 • Cистеми та методи прийняття управлінських рішень
 • Імітаційне моделювання економіко-виробничих систем
 • Моделювання стратегій розвитку паливо-енергетичного комплексу

Курси

Публікації

 1. Антонів В.Б. Стандартизація в системі управління промисловою енергоефективністю в країнах Європейського Союзу. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Наук. зб. 2023. № 65.
 2. Паславська І., Дацків Н., Антонів В. Моделювання фінансового менеджменту : навч. посібн. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 384 с. (Переглянути зміст)
 3. Soviak R., Antoniv V. Processes of development of intellectual systems in education. Visnyk of the Lviv University. Series Economics. Scientific Journal. 2022. Issue 63. P. 256-266
 4. Антонів В.Б., Дацків Н.І., Паславська І.М. Моделювання динаміки розвитку паливо-енергетичного комплексу Західного регіону України. Вісник Львівського університету. Серія економічна. Наук. зб. 2022. № 63. С. 67-78.
 5. Antoniv V. Datskiv N., Paslavska I. A study of the cycle of electricity consumption and production in Ukraine using the Monte Carlo method.  Economy and Society in the Face of New Challenges. The WSB University in Poznan. Research Journal. 2020, Vol. 90, No. 3  P.105-113.
 6. Вовк В.М. Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих систем : монографія / В.М. Вовк, В.Б. Антонів, Н.І. Камінська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 388 с. (Переглянути зміст)
 7. Антонів В.Б. Проектний підхід у розробці стратегії розвитку підприємства / В.Б. Антонів, Н.І. Камінська, І.М. Паславська // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – 2014. – № 32. – С. 3-9.
 8. Аntoniv V.B. The analysis of the exchange rate making factors at the currency market of Ukraine / V.B. Аntoniv, N.I. Kaminska, I.M. Paslavska // Economics and management : theory and practice : Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland. – 2014. – P. 19-22.
 9. Аntoniv V.B. The problem of choosing an optimal strategic profile of innovation for the dynamic enterprise / V.B. Аntoniv, I.I. Ruda // Actual problems of economics. – 2014. – № 3 (153). – P. 463-471.
 10. Антонів В.Б. Оптимізаційні методи і моделі : Практикум. Видання 2. / В.Б. Антонів, М.В. Дацко. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 128 с. (Переглянути зміст)
 11. Баранкевич М.М. Вступ до математичної економіки. Фундаментальні моделі : навч. посіб. / М.М. Баранкевич, В.Б. Антонів. – Дрогобич, Коло, 2009. – 348 с. (Переглянути зміст)

Перелік всіх праць Антоніва Василя Богдановича

Біографія

Народився 10 січня 1983 року в місті Стрий. У 2000 році закінчив Стрийську середню школу №3.
З 2000 по 2005 рік навчався на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2005 року оформлений здобувачем кафедри економічної кіберентики, захистивши у 2010 році кандидатську дисертацію на тему: “Математичне моделювання вибору інноваційних стратегій розвитку динамічних економіко-виробничих систем” за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
З 2005 року працював асистентом, а з 2011 року працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

Має досвід викладання таких дисциплін: моделювання економіки, дослідження операцій, оптимізаційні методи та моделі, економічний ризик, фінансова математика, системи прийняття рішень, імітаційне моделювання, теорія випадкових процесів, інноваційний розвиток підприємств, моделювання фінансової стабільності ЕВС, економетрія та ін.

Методичні матеріали

 1. Артим-Дрогомирецька З.Б., Паславська І.М., Антонів В. Б. Методичні вказівки до організації та проходження виробничої практики та виробничої (переддипломної) практики для студентів денної та заочної форми навчання ОС «Магістр» освітньої програми «Економічна кібернетика». ЛНУ імені Івана Франка. Львів. 2021. C. 25  (переглянути)
 2. Вовк В.М., Антонів В.Б., Паславська І.М. Робоча програма виробничої практики для студентів за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма Економічна кібернетика. ЛНУ імені Івана Франка. Львів. 2022. C. 26  (переглянути)
 3. Артим-Дрогомирецька З.Б., Антонів В.Б. Робоча програма виробничої (переддипломної) практики для студентів за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма Економічна кібернетика. ЛНУ імені Івана Франка. Львів. 2022. C. 26  (переглянути)
 4. Зомчак Л.М., Артим-Дрогомирецька З.Б., Вовк В.М., Антонів В.Б., Дацко М.В. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 49 с.  (переглянути)

Розклад