Економічна соціологія (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Данилевич Н. М.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Запропонований курс має прикладне спрямування, так як дає змогу студентам ознайомитися з соціальними характеристиками сучасних економічних систем та соціально-економічною структурою суспільства. Навчитись застосовувати методи економічної соціології на практиці. Визначити з такими напрямками як: соціологія грошей, соціологія економічної поведінки, соціологія підприємництва, соціологія споживання, соціологія зайнятості.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • понятійно-категоріальний апарат економічної соціології;
  • основи соціологічного аналізу суспільства загалом та його структурних складових на рівні особистості, соціальної групи (спільноти);
  • методики аналізу результатів соціологічного дослідження, формування висновків і рекомендацій;
  • вміти:
  • аналізувати та розкрити механізми функціонування основних сегментів розвитку суспільства як складної соціальної системи;
  • організувати конкретне соціологічне дослідження;
  • формувати висновки і рекомендацій за результатами конкретного соціологічного дослідження.