Економічне моделювання в оподаткуванні (ДВВС для спеціальності 071 “Облік і оподаткування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Демків Х. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Демків Х. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна

«ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ОПОДАТКУВАННІ»

Анотація дисципліни

 

Семестр: 7

Викладач: к.е.н., доц. Демків Х.С.

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни: Економічне моделювання в оподаткуванні має на меті використання різноманітних методів для аналізу та передбачення наслідків різних податкових політик, реформ та інших змін в системі оподаткування. Це дозволяє усім зацікавленим сторонам зрозуміти, які можуть бути в перспективі ефективні наслідки введення нових податків, зміни ставок оподаткування або реформування податкової системи загалом. Головною метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Економічне моделювання в оподаткуванні» є отримання теоретичних і практичних знань та навиків про податки, податкову систему та податкову політику держави, а також використання моделей та методів в контексті економічного моделювання у сфері оподаткування, задля прогнозування можливих наслідків податкових реформ та розвитку стратегії для досягнення конкретних цілей, таких як зменшення бюджетного дефіциту або підвищення рівня життя громадян.

Перелік тем:

Тема 1. Теоретичні основи оподаткування

Тема 2. Податкова система держави

Тема 3. Податкова політика держави

Тема 4. Суть економічного моделювання

Тема 5. Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику

Тема 6. Податки, бюджетний дефіцит і виробництво: макроекономічний підхід

Рекомендована література

Основна література:

1. Податковий кодекс України: кодекс від 02.12.2010 № 2755-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

2. Кузь В.І. Податкова система: навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. 263 с.

3. Воронська О.О. Податки в Україні: навчальний курс: від теорії до практики. Дніпро: Акцент ПП, 2021.530 с.

4. Білінська О.В. Концептуальні положення дослідження податкової свідомості суб’єктів національної економіки методом аналізу ієрархії. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. №3 (114). 2020. С.27-31.

5.  Тульчинська С.О., Покровська Н.М. Макроекономіка: навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023.  154 с. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/59187a65-22b8-43bf-87cb-22c1e3843caa/content

6.  Макроекономіка: базовий електронний текст лекцій /Укладачі: Малий І.Й., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф.,  Федірко Н.В. та ін. К.: КНЕУ, 2017. URL: http://feu.kneu.edu.ua/ua/depts4/mdu/disciplines_of_bachelor_level_mdu/macroecon
omics/

Інформаційні ресурси:

1. Пошуковий ресурс. URL: www.google.com.ua.

2. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік». URL: http://www.vobu.com.ua/.

3. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua .

 

Силабус: Силабус Економічне моделювання в оподаткуванні (вибіркова дисципліна)

Завантажити силабус