Демків Христина Святославівна

Посада: асистент кафедри обліку і аудиту

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Особливості функціонування підприємств на ринку антикваріату України. Механізм управління місцевими бюджетами в Україні.

Курси

Публікації

1. Демків Х.С., Класифікація предметів колекціонування на інтернет-аукціонах в Україні/ Х.С. Демків// Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінниця: ТОВ «Вінпрінт», 2014. – № 3(43). – С.49-55.
2. Демків Х.С., Діяльність суб’єктів на ринку антикваріату в Україні як об’єкт економічного аналізу / В.Є. Швець, Х.С. Демків// Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2014. – Том 18., №1.- С.107-113 (власний внесок: запропоновано застосування Інтернет-торгівлі у формі Інтернет-аукціонів як альтернативи здійснення господарської діяльності на ринку антикваріату України).
3. Демків Х.С. Обліково-аналітичне забезпечення безпеки підприємств на ринку антикваріату (досвід експертного опитування) / В.Є. Швець, Х.С. Демків// Збірник статей «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» – Харків: Харківський інститут банківської справи, 2015. – Том 2 (№19). – С.107-113 (власний внесок: розроблено рекомендації щодо застосування діючого Планку рахунків для відображення господарських операцій з антикваріатом).
4. Демків Х.С. Класифікація предметів колекціонування на Інтернет-аукціонах України та Польщі: порівняльний аналіз/ Х.С. Демків// Технологічний аудит та резерви виробництва: журнал. – Харків: НВП ПП «Технологічний центр», 2015. – №5/6 (25). – С.11-14.
5. Демків Х.С. Організація економічного аналізу діяльності підприємств на ринку антикваріату / Х.С. Демків// Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету». Серія Економіка. – 2016. – №1 (47). Том 2. – С. 340-343.
6. Demkiv K.S. Modeling of the analysis of online auctions activity on antiques market in Ukraine / development strategy of science and education: Collection of scientific articles.- Fidelite editions, Namur, Belgique, 2017. – P.182-189.
7. Демків Х.С. Застосування рейтингової оцінки для предметів антикваріату в Україні / Х.С. Демків// Икономическите перспективи в глобалната криза: Сьбрани статии. – Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, Бьлгария, 2015.- С.250-257.
8. Демків Х.С. Інформаційно-аналітична діяльність об’єднань суб’єктів господарювання на ринку антикваріату / Х.С. Демків// Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – 2015. – Випуск 52. – С. 255-260.
9. Демків Х.С. Перспективні види і форми економічного аналізу на ринку антикваріату в Україні / Х.С. Демків// Соціально-економічні засади розвитку економіки України: кол. моногр.: в 2ч. Ч.1/ під ред.. д.е.н., проф. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець “Сочінський М.М.”, 2016. – С. 125-139.
10. Демків Х.С. Класифікація предметів колекціонування та антикваріату на Інтернет-аукціонах для потреб економічного аналізу підприємства: досвід Ebay / Х.С. Демків// Соціально-економічний та технічний розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності: монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – С. 526-536.

Біографія

ДЕМКІВ Христина Святославівна народилася 1993 року в місті Львів. У 2009 році закінчила спеціалізовану середню школу №46 м. Львова з поглибленим вивченням англійської мови імені В’ячеслава Чорновола.
У 2013 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію бакалавра з фінансів і кредиту. У 2014 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістр з фінансів і кредиту, економіст.
Упродовж 2014-2017 років стаціонарно навчалась в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Аналіз торговельних операцій з предметами антикваріату».

Розклад