Демків Христина Святославівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-24

Електронна пошта: khrystyna.demkiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

  • особливості функціонування підприємств на ринку антикваріату України;
  • механізм управління місцевими бюджетами в Україні.

Курси

Публікації

Більше  30 наукових публікацій, серед яких:

Біографія

1993 р. – народилася в місті Львів.

ОСВІТА

2018 – захистила кандидатську дисертацію «Аналіз торговельних операцій з предметами антикваріату» за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

2014-2017 –  стаціонарно навчалась в аспірантурі економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.

2009-2014 – навчалася на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістр з фінансів і кредиту, економіст.

1999-2009  – навчалася у спеціалізованій середній школі №46 м. Львова з поглибленим вивченням англійської мови імені В’ячеслава Чорновола.

РОБОТА

2020 – даний час – доцент кафедри обліку і аудиту;

2017 – 2020 – асистент кафедри обліку і аудиту.

Нагороди

1. Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування «Розвиток системи навчання майбутніх економістів: теорія та практика країн ЄС» на базі Інституту освітнього і професійного розвитку (м. Будапешт, Угорщина) терміном з 15 лютого по 26 березня 2021 р. 180 годин (6 кредитів). Сертифікат про проходження стажування No. IIS-IEPD/03008/2021 від 26 березня 2021 року, виданий Інститутом освітнього і професійного розвитку в м. Будапешт, Угорщина).

2. Підвищення кваліфікації на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» (Львівський національний університет імені Івана Франка):

  • Модуль 2 «Сучасні ІТ-компетентності» терміном  25 березня – 12 червня 2021 року (3 кредити). Сертифікат СВ № 02070987/0000419-213.

3. Проходження стажування за програмою «Вдосконалення викладацької майстерності» на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, термін 27 січня 2022 року – 04 червня 2022 року 180 годин (6 кредитів). Отримано сертифікат СВ N 0362- 2022.

4. Підвищення кваліфікації на курсі «Цифрові інструменти Google для освіти»:

  • Базовий рівень терміном 28 листопада-11грудня 2022 року (1 кредит). Отримано сертифікат №GDTfE-05-Б-01065.
  • Середній рівень терміном 12-18 грудня 2022 року (0,5 кредиту). Отримано сертифікат №GDTfE-05-C-00681.
  • Поглиблений рівень терміном 19-25 грудня 2022 року (0,5 кредиту). Отримано сертифікат № GDTfE-05-П-00472.

5.  Підтвердження рівня володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR) на рівні С1 – сертифікат №1-2022/А.

6.  Ivan Franko National University of Lviv: English-language Academic Communication in the Cross-cultural Context, March 17 – May 20, 2023. Credits (ECTS) – 6 (180 hours). Certificate of competition AK № 02070987/000061-23.

Методичні матеріали

Завдання для проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» / автор-укладач Х. С. Демків. Львів. 2023. 17 с. Завдання для проведення лабораторних

Атестовані електронні навчальні курси:

1. Електронний навчальний курс із дисципліни “Податковий контроль”: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4877

2. Електронний навчальний курс із дисципліни “Облік і оподаткування власного бізнесу”: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=6011

Науково-методичні рекомендації для студентів:

1. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Податковий контроль» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / автор-укладач Х. С. Демків. Львів. 2023. 30 с.

2. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни “Облік і оподаткування власного бізнесу” для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / автор-укладач Х.С. Демків. Львів. 2023.26с.

Розклад