Економічний аналіз і обґрунтування господарських рішень (073 “Менеджмент” )

Тип: Нормативний

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Кундицький О. О.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Суть, завдання та мета економічного аналізу в системі ухвалення господарських рішень. Особливості прийняття рішень господарської діяльності. Методичні основи розробки та обґрунтування господарських рішень.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • ключові категорії економічного аналізу господарської діяльності;
 • місце і значення управлінських рішень у процесі управління організацією;
 • теоретичні і організаційно-методичні принципи ухвалення ефективних рішень в організації;
 • вміти:
 • проводити прогнозування та аналіз господарських рішень;
 • застосовувати економіко-математичні методи та моделі в процесі розробки і прийняття господарських рішень;
 • здійснювати обґрунтований вибір оптимального господарського рішення на підставі критеріїв в умовах визначеності, невизначеності та ризиків.

 

Рекомендована література

 1. Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Короткий теор.–метод. курс: навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 128 с.
 2. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
 3. Навчально-методичні поради з вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів (напрям підготовки «Менеджмент») / Упоряд.: Кундицький О.О., Чопко Н.С. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 64 с.
 4. Основи фінансового аналізу: Навч. посіб. / За ред. Я. І. Єлейко та ін. – Л.: Банк. Ін–т НБУ, 2000. – 141 с.

Силабус: Силабус

Завантажити силабус