Економіка глобальних змін клімату (2016)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: економіки україни

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10Ходико Д. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Метою вивчення курсу є формування теоретичних знань та практичних навичок, що дозволяють враховувати вплив глобальної зміни клімату, сценаріїв пом’якшення та адаптації до її наслідків, перспектив залучення екологічного фінансування у стратегічному плануванні та програмуванні розвитку територій та галузей національної економіки.

Основними завданнями вивчення курсу є:

 • сформувати розуміння ролі економіки зміни клімату у дослідженні еколого-економічних та соціально-економічних процесів
 • сформувати знання основних механізмів взаємовпливу глобальної кліматичної системи та локальних природосоціогосподарських систем
 • сформувати знання міжнародно-політичного та науково-природничих передумов економіко-структурного впливу глобальної зміни клімату та механізмів кліматичного фінансування
 • сформувати навики оцінки галузевого та територіального впливу економічної діяльності на динаміку глобальної зміни клімату
 • сформувати навики оцінки потенціалу залучення екологічного фінансування для розвязання галузевих та територіальних проблем економічного розвитку

Внаслідок вивчення курсу студенти повинні:

Знати:

 • економічні фактори, що спричиняють антропогенну ГЗК
 • основні фактори зворотнього впливу ГЗК на економічні системи
 • економічні ризики, витрати та вигоди, повязані із ГЗК
 • витрати та вигоди, повязані із різними сценаріями пом’якшення наслідків та адаптації до ГЗК
 • інституційні механізми реалізації сценаріїв адаптації та пом’якшення наслідків ГЗК
 • механізми “кліматичного фінансування” та його вплив на структуру економіки

Вміти:

 • визначати “кліматичний відбиток” територій
 • оцінювати потенціал залучення “кліматичного фінансування” у національну та регіональну економіку на сучасному етапі
 • аналізувати сценарії розвитку енергосистем
 • аналізувати міжнародно-політичні сценарії вирішення проблем ГЗК

Рекомендована література

 1. Национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов в Украине за 1990–2013 гг. / Министерство охраны окружающей природной среды Украины. – К., 2015.
 2. Туниця, Т. Ю. Державне регулювання розподілу прав на викиди парникових газів як інструмент екологічно ефективних бюджетних інвестицій / Т. Ю. Туниця, Д. І. Ходико // Наукові праці НДФІ:науковий збірник . – 07/2012 . – Вип.3 . – С. 129-133.
 3. Ходико Д.І. Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів в контексті політики стійкого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, ч. 2. – С. 134-141
 4. Stern N. The Economics of Climate Change: The Stern Review / Nicholas Stern. – London : Cambridge University Press, 2007. – 712 p.
 5. Trade Sustainability Impact Assessment for the FTA between the EU and Ukraine within the Enhanced Agreement. Final Report. – Rotterdam : Ecorys, 2007. – 261 р.
 6. Рамочная конвенция ООН об изменении климата. – Нью-Йорк : ООН, 1992. – 30 c.
 7. Киотский протокол к Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. – Нью-Йорк : ООН, 1997. – 27 с.
 8. Дурбанская платформа // Доклад Конференции Сторон о работе ее семнадцатой сессии, состоявшейся в Дурбане с 28 ноября по 9 декабря 2011 года. Добавление. Ч.2. Меры, принятые Конференцией Сторон на ее семнадцатой сессии. – Нью-Йорк : ООН, 2012. – С. 2 – 3.
 9. Парижское Соглашение. – Нью-Йорк : ООН, 2015. – 32 c.