Ходико Дмитро Ігорович

Посада: доцент кафедри економіки України

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Електронна пошта: dmytro.khodyko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

  • фізико-економічні індикатори сталого розвитку,
  • цільове програмування сталого розвитку та охорони довкілля,
  • інституційне середовище реалізації політики сталого розвитку,
  • економіко-математичне моделювання

Курси

Вибрані публікації

Khodyko D. Sustainable water use: spatioregional potential and limitations for the economy of Ukraine // Economic Annals-XXI. – 2020. – №181(1-2). – C. 68-82.

Ходико Д.І. Роль мережевого ефекту у формуванні ринкової вартості криптовалют // Інфраструктура ринку. 2019. №30. С. 622-628.

Hryniv L.S. Creation of the spatial model for sustainable development: a physical economic approach / Hryniv L.S., Khodyko D. I. // IRR Regional Economy. – 2018. – №2 (88). – Р. 76-84.

Ходико Д.І. Фізико-економічний підхід до стратегічного управління сталим розвитком територій // Проблеми системного підходу в економіці. — 2017. – №5 (61). – С. 172-177.

Досвід упровадження концепції освіти для сталого розвитку кафедрою економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка /О.В.Кривень, М.І.Теребух, Д.І.Ходико, А.М.Сторожук.// Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна.-2016.-№ 26-2-с.315-322.

Ходико Д.І. Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій / О.В. Кривень, Д. І. Ходико // Регіональна економіка. — 2015. – №4. — С. 81-89

Біографія

У 2007 р. закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені І.Франка. У 2007 р. проходив стажування у регіональному представництві Світового банку (департамент сталого розвитку, сектор енергетики та інфраструктури), м. Київ. У 2008–2011 рр. – аспірант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів ЛНУ імені І.Франка. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів». У 2012 р. – асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України. З 2012 р. – асистент кафедри економіки України ЛНУ імені І.Франка, із 2014 р. – доцент цієї кафедри.

Автор більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

Методичні матеріали

Ходико_Основи економічної науки_Robocha-prohrama-navchalnoi-dystsypliny-LNU-2022

Силабус_Основи_економічної_науки_Ходико-2022_фінал

Ходико Д.І. Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій. Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020.

Ходико Д.І. Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій. Силабус навчального курсу  для студентів освітньої програми підготовки магістрів “Економіка розвитку територій” за спеціальністю 051 “Економіка”. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020.

Ходико Д.І. Європейська практика підтримки розвитку територій. Силабус навчального курсу для студентів освітньої програми підготовки магістрів “Економіка розвитку територій” за спеціальністю 051 “Економіка” . – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020.

Ходико Д.І. Національна економіка ІІ_РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. – 2017 р.

Ходико Д.І. Економіка глобальних змін клімату_РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ – 2016 р.

Розклад