Ходико Дмитро Ігорович

Посада: доцент кафедри економіки України

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: dmytro.khodyko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Наукові інтереси

  • просторові аспекти сталого розвитку
  • інституційне середовище формування і реалізації політики сталого розвитку
  • фізико-економічні індикатори сталого розвитку

Курси

Вибрані публікації

Ходико Д.І. Просторово-структурна збалансованість як принцип післявоєнної трансформації національної економіки на засадах сталого розвитку / Д.І.Ходико // Економіка та суспільство. – 2023. – №55.

Khodyko D. Sustainable water use: spatioregional potential and limitations for the economy of Ukraine // Economic Annals-XXI. – 2020. – №181(1-2). – C. 68-82.

Ходико Д.І. Роль мережевого ефекту у формуванні ринкової вартості криптовалют // Інфраструктура ринку. 2019. №30. С. 622-628.

Hryniv L.S. Creation of the spatial model for sustainable development: a physical economic approach / Hryniv L.S., Khodyko D. I. // IRR Regional Economy. – 2018. – №2 (88). – Р. 76-84.

Ходико Д.І. Фізико-економічний підхід до стратегічного управління сталим розвитком територій // Проблеми системного підходу в економіці. — 2017. – №5 (61). – С. 172-177.

Досвід упровадження концепції освіти для сталого розвитку кафедрою економіки України Львівського національного університету імені Івана Франка /О.В.Кривень, М.І.Теребух, Д.І.Ходико, А.М.Сторожук.// Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна.-2016.-№ 26-2-с.315-322.

Ходико Д.І. Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій / О.В. Кривень, Д. І. Ходико // Регіональна економіка. — 2015. – №4. — С. 81-89

Біографія

ХОДИКО Дмитро Ігорович (06.ІІІ.1980, м. Львів) – економіст, канд. екон. наук (Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів, 2012), доц. (2020). Закінчив ф-т міжн. відносин Львів. ун-ту (2007). У 2008-11 аспірант каф. міжн. економ. аналізу і фінансів Львів. ун-ту. У 2012 асист. каф. менеджменту зовн. екон. діяльності Нац. лісотехнічного ун-ту України; із 2012 асист., із 2014 доц. каф. економіки України Львів. ун-ту. Наук. інтереси: просторові аспекти сталого розвитку, інституційне середовище формування і реалізації політики сталого розвитку, фізико-економ. індикатори сталого розвитку. Бл. 50 праць, зокр., Просторово-структурна збалансованість як принцип післявоєнної трансформації національної економіки на засадах сталого розвитку (Економіка та суспільство. 2023. №55); Sustainable water use: spatioregional potential and limitations for the economy of Ukraine (Economic Annals-XXI. 2020. №1-2.); Фізико-економічний підхід до стратегічного управління сталим розвитком територій (Проблеми системного підходу в економіці. 2017. №5). Член Асоціації регіональних досліджень (Великобританія) з 2017.

Методичні матеріали

Ходико Д.І. Основи економічної науки. Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2024.

Ходико Д.І. Економіка кліматичних змін. Силабус навчального курсу  для студентів освітньої програми підготовки магістрів “Економічна журналістика”, “Міжнародна журналістика” за спеціальністю 061 “Журналістика”. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2023.

Ходико Д.І. Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій. Тексти лекцій. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020.

Ходико Д.І. Аналіз інвестиційних проектів розвитку територій. Силабус навчального курсу  для студентів освітньої програми підготовки магістрів “Економіка розвитку територій” за спеціальністю 051 “Економіка”. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020.

Ходико Д.І. Європейська практика підтримки розвитку територій. Силабус навчального курсу для студентів освітньої програми підготовки магістрів “Економіка розвитку територій” за спеціальністю 051 “Економіка” . – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020.

Ходико Д.І. Національна економіка ІІ_РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. – 2017 р.

Ходико Д.І. Економіка глобальних змін клімату_РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ – 2016 р.

Розклад