Економіка кліматичних змін (Журналістика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
210доцент Ходико Д. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
210доцент Ходико Д. І.

Опис курсу

Антропогенна зміна клімату є унікальною в переліку сучасних викликів для людства, оскільки вимагає усвідомлення конкретної
особистої, громадської, корпоративної та урядової відповідальності за глобальні наслідки, віддалені в просторі та часі. Обговорення суто інженерно-технологічних задач при цьому недостатнє і часто ускладнює розуміння економічних коренів зміни клімату як провалу управління спільними благами. З іншого боку, місія фахівців мас-медіа у розв’язанні проблеми глобальної зміни клімату може полягати не лише у інформаційному забезпеченні кліматичної політики, але і у безпосередньому підсиленні лідерської спроможності громад. У цьому курсі ми ставимо питання журналістських стратегій формування такої усвідомленої спільної відповідальності. Ресурсами для створення таких стратегій є узагальнене науково-економічне знання, нагромаджений фаховий та особистий досвід учасників, висновки з практично спрямованих дискусій та пошукових робіт.

Метою курсу є формування теоретичних знань та практичних навиків, що нададуть випускникам можливість опрацьовувати
інформаційні джерела, готувати оглядові та синтетичні матеріали з проблем глобальної зміни клімату, з акцентуванням їх економічних аспектів, на світовому, національному та місцевому рівнях.
Цілями вивчення дисципліни є:
формування розуміння причин та наслідків глобальної антропогенної зміни клімату, її природничо-наукових, соціально-економічних та технологічних аспектів,
формування усвідомлення глобальної зміни клімату як передусім економічної проблеми, обумовленої провалом глобального
управління спільними екологічними благами,
висвітлення прикладних задач та проблем трансформації світового, національного та місцевого господарства на засадах вуглецево-нейтральної економіки,
формування навиків участі у створенні концепцій та проектів справедливого та інклюзивного переходу до вуглецево-нейтральної економіки.

Рекомендована література

1. Stern N. The Economics of Climate Change: The Stern Review / Nicholas Stern. – London : Cambridge University Press, 2007. –
712 p.
2. Остром, Е. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії. – Київ, 2012.
3. Дядькович В.Т., Комар В.О., Кравчук С.В. Відновлювана енергетика для журналістів. – Вінниця: “Твори”, 2021.
4. Вербовська М. Як писати про зміну клімату. – House of Europe, 2022.

Силабус:

Завантажити силабус