Економіка та бізнес в культурі (дисципліна вільного вибору студента)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Kichurchak M. V.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти головні особливості економічних відносин у сфері культури та механізму створення ланцюгів цінності, принципи організації власної справи та розвитку бізнесу. У курсі представлено основи економіки і бізнесу в культурі, специфіковано природу культурного продукту і способи його представлення на ринку, державні і недержавні механізми підтримки розвитку культурних індустрій.

Дисципліна «Економіка і бізнес в культурі» є дисципліною вільного вибору студента, яка викладається в п’ятому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна

1.      Бізнес у сфері креативних індустрій. http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/nesta_toolkit_ukrainian_version_-_full_book.pdf.

2.      Чарная И.В. Экономика культуры: учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 240 с.

3.      Экономика культуры / за ред. А.Я.Рубинштейна. М.: Слово, 2005. 608 с.

4.       Einarsson Á. Cultural Economics. Bifröst: Bifröst University University, 2016. 180 р.

Допоміжна

1.     Актуальные проблемы экономики культурного наследия / Под ред. А.Я.Рубинштейна. М.: Государственный ин-т искусствознания. 2016. 108 с.

2.     Фарінья К. Розвиток культурних та креативних індустрій в Україні. К., 2017. 59 с.

3.    Klamer A. (2011) Cultural entrepreneurship. Review of Austrian Economics. Vol. 24. P. 141-156; Cobb P., Ghogomu M., Marks A., Saylo J. (2018). White Paper. First Draft. Cultural Entrepreneurshiphttps https:///www.ibm.com/design/nyfa/assets/files/Exploring_Cultural_Entrepreneurship_v0.2.pdf

4.     Lavanga M. Cultural Economics and its Multidisciplinary Potential. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/59b3/ e61553bc0db6c5935bcc11796ba7321b1fbd.pdf.

5.     Seaman B.A. Cultural Economics: The State of the Art and Perspectives. E Studious de Economia Aplicada. 2009. Vol. 27 (1). P. 7-32. URL: http://www.redalyc.org /pdf /301/30117097001.pdf.

6.    Suwala L. (2015). Cultural entrepreneurship. In F.F.Whery, J.B.Schor (Eds.) Encyclopedia of Economics and Society. Los-Angeles. https://www.researchgate.net/publication/299510425_Cultural_entrepreneurship.

 

Інформаційні ресурси

1.   Культура креативність. URL: https://www.culturepartnership.eu/publishing/ online-learning?_ga=2.107389825.224858159.1611828113-1601493043.1611828112.

Силабус:

Завантажити силабус