Економіка України (071 “Облік і оподаткування)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Кічурчак М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні  знання, обов’язкові для того, щоб визначати теоретичні і практичні засади функціонування національної економіки України в умовах її реформування і реалізації стратегії сталого розвитку. У курсі представлено як огляд основних концепцій і чинників розвитку економіки України, так і процесів та інструментів, які потрібні для розкриття сучасних моделей реформування, аналізу економічних, соціальних і екологічних наслідків реформ. У курсі враховано специфіку майбутньої діяльності студента.

Дисципліна «Економіка України» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для освітньої програми «Облік і оподаткування», яка викладається в першому семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус