Економіка України (076 “Підприємництво та торгівля”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економіки україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Кічурчак М. В.ЕКп-11с, ЕКп-12с, ЕКп-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКп-11спрофесор Kichurchak M. V.
ЕКп-12спрофесор Kichurchak M. V.
ЕКп-13спрофесор Kichurchak M. V.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні  знання, обов’язкові для того, щоб визначати теоретичні і практичні засади функціонування національної економіки України в умовах її реформування, реалізації стратегії сталого розвитку та поствоєнної відбудови. У курсі представлено основні концепції та чинники розвитку економіки України, головні процеси та інструменти, які потрібні для розкриття сучасних моделей реформування країни, аналізу економічних, соціальних і екологічних наслідків реформ та військової агресії. У курсі враховано специфіку майбутньої діяльності студента.

Дисципліна «Економіка України» є завершальною нормативною дисципліною із спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» для освітньо-професійної програми «Підприємництво, організація бізнесу та торгівля», яка викладається в першому семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гринів Л. С., Кічурчак М. В. Національна економіка України: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 470 с.
 2. Економіка України: національна стратегія розвитку / [Л. С. Гринів, О. В. Стефанишин, М. В. Кічурчак та ін.]; за ред. проф., д.е.н. Л. С. Гринів. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 444 с.
 3. Проект плану відновлення України. Матеріали робочої групи “Відновлення та розвиток економіки”. Лугано: Національна Рада з відновлення України від наслідків війни, 2022. 81 с.
 4. Росія заплатить: проєкт зі збору, оцінки й аналізу інформації про матеріальні втрати України від війни з Росією. (2023). Київська школа економіки: офіційний сайт. URL: https://kse.ua/ua/russia-will-pay/

(Фахова дисципліна забезпечена власним посібником викладачів кафедри).

Додаткова література:

 1. Гринів Л. С. Екологічна економіка: Навчальний посібник. Львів: “Магнолія 2006”, 2010. 358 с.
 2. Національна економіка: навч.-метод. посібник / [О. Є. Кузьмін, У. І. Когут, І. С. Процик, Г. Л. Вербицька]; за заг. ред. О. Є. Кузьміна. Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. 188 с.
 3. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект – 2017. ПроООН, 2017. 112 с. Режим доступу: https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/ SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf.

 

Джерела Інтернет:

 • https://recovery.gov.ua/ – сайт «План відновлення України»
 • zakon.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України;
 • me.gov.ua – cайт Міністерства розвитку економки, торгівлі та сільського господарства України;
 • minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України;
 • kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України;
 • sfs.gov.ua – сайт Державної фіскальної служби України;
 • spfu.gov.ua – сайт Фонду Державного майна України;
 • amc.gov.ua – сайт Антимонопольного комітету України;
 • ukrstat.gov.ua – cайт Державного комітету статистики України;
 • www.niss.gov.ua – сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

Матеріали

Кічурчак М.В. Економіка України: електронне навчальне видання. Львів, 2021. (атестований) URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=470

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма

Завантажити силабус