Економіко-математичні методи і моделі ( 073 Менеджмент)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Дацко М. В.ЕКМ-21с, ЕКМ-22с, ЕКМ-23с, ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ЕКМ-21сдоцент Дацко М. В.
ЕКМ-22сдоцент Дацко М. В.
ЕКМ-23сдоцент Дацко М. В.
ЕКі-21сдоцент Дацко М. В.

Опис курсу

Курс “Економіко-математичні методи і моделі” передбачає ознайомлення з видами економіко-математичних моделей та їх використання в економіці як на макрорівні, так і на мікрорівні, забезпечує формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань  у галузі прийняття оптимальних управлінських рішень з використанням математичних методів; набуття практичних навичок аналізу та розв’язання прикладних економічних задач.

Метою викладання навчальної дисципліни “Економіко-математичні методи та моделі” є формування у студентів економічних спеціальностей теоретичних знань та компетенцій стосовно принципів і методики побудови економіко-математичних моделей економічних об’єктів і процесів, використання методів оптимізації для застосування в теоретичних та прикладних дослідженнях.

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

  • концептуальні засади, принципи і підходи до побудови оптимізаційних економіко-математичних моделей;
  • основні класи оптимізаційних моделей, що використовуються для дослідження економічних процесів;
  • основні методи розв’язування оптимізаційних задач.

вміти:

  • визначати обсяг необхідної інформації для чіткої постановки та розв’язування оптимізаційних задач;
  • здійснювати побудову економіко-математичних моделей широкого спектра прикладних проблем стосовно управління підприємницькою діяльністю;
  • проводити аналіз оптимальних планів задач математичного програмування з метою надання практичних рекомендацій стосовно напрямків вдосконалення досліджуваного процесу.

 

Силабус:

Завантажити силабус