Дацко Мирослав Володимирович

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: myroslav.datsko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

інформ. технології; моделювання задач маркетингу; моделювання логістичних процесів; евристичні  алгоритми; оптимізаційні методи

Курси

Публікації

  1. Дацко М.В. Оптимізаційні методи і моделі : Практикум. / В.Б. Антонів, М.В. Дацко. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 116 с. (Переглянути зміст)
  2. Дацко М. В. Дослідження операцій в економіці : навч. посіб. / М. В. Дацко. М. М. Карбовник. – Львів, Ліга-Прес, 2009. – 285 с. (Переглянути зміст)
  3. Дацко М.В. Кібернетика в економіці: навч. посіб. /М.М. Баранкевич, М.В. Дацко. –Львів. ТзОВ «ЛАВІС», 2012.– 312с.
  4. Дацко М.В., Ланьош О.М. Застосування методу декомпозиції для розв’язування задач математичного програмування із нелінійними обмеженнями. Наук. вісник Національного лісотехнічного університету України: Зб. наук.-техн. пр. Вип. 18.8 –Львів ЛНТУ, 2008. –С.101-107.
  5. М. Дацко. Аналіз моделей життєвого циклу проектів галузі інформаційних технологій/ М. В. Дацко, Г. О. Семенів // Формування ринкової економіки в Україні : проблеми економічної кібернетики : наук. зб. – Львів : Інтереко, 2008. – Вип. 18. – С. 63 – 70.
  6. Дацко М.В. Побудова транспортних маршрутів в логістиці./М.В. Дацко, Л.Р. Цвір// Наук. Вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Вип.16. Вид. .дім Гельветика. Херсон. 2016.- С.152-155.

Перелік усіх праць Дацка Мирослава Володимировича

Біографія

Народився  31 травня 1977 року в селі Мерещів, Перемишлянського району Львівської області. У 1994 році закінчив з відзнакою Давидівську середню школу ім.Т.Шевченка.
З 1994 по 1999 рік навчався на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, за спеціальністю економічна кібернетика.
З 1999 року здобувач кафедри економічної кібернетики. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: Математичне моделювання задач маркетингу у підприємництві за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.
З 1999 року працював асистентом, а з 2006 року працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики. Має досвід викладання таких дисциплін: інформатика і КТ; дослідження операцій; оптимізаційні методи і моделі; web-програмування.

Розклад