«ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ» (спец.073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724доцент Захарчин Р. М.ЕКМ-44с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724

Опис курсу

Дисципліна формує необхідні знання, обов’язкові для того, щоб застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термінологію з експертизи послуг туристичної індустрії, організовувати та здійснювати експертизу послуг туристичної індустрії та послуг супутніх галузей. Тому у дисципліні представлено як огляд концепцій надання туристичних послуг, так і процесів та інструментів, які потрібні при експертній оцінці їх якості.

Рекомендована література

  1. Калюга Т.О. Теоретичні та практичні основи розслідування шахрайства у сфері надання туристичних послуг: монографія. – Херсон: Гельветика, 2020. – 237 с.
  2. Клименко О. А., Савченко А.В. Шахрайство у сфері надання туристичних послуг в Україні: кримінально-правова характеристика та запобігання: монографія – Київ: АртЕк, 2018. – 224 с.
  3. Онищук Н.В. Мезомаркетинг у сфері туризму: монографія. – Вінниця: Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2017. – 299 с.
  4. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія. Одеса: Одеський національний економічний університет, 2016. – 261 с.
  5. Поліщук В. С. Управління якістю в туризмі : практикум. – Кам’янець-Подільський : Д.Г. Зволейко, 2018. – 63 с.
  6. Юхновська Ю. О. Формування та розвиток регіонального потенціалу туристичної галузі: монографія. – Дніпро- Запоріжжя: Просвіта, 2020. – 311 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус