Електронна митниця

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Микуляк О. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118

Опис курсу

Семестр: 11
Викладач: Микуляк Олеся Володимирівна
Кафедра: фінансів, грошового обігу і кредитуКороткий опис: Навчальний курс “Електронна митниця” ознайомлює з особливостями функціонування багатофункціональної комплексної системи у роботі митних органів держави та розкриває:

 • концептуальні положення функціонування електронної митниці;
 • напрями застосування сучасних інформаційних технологій у митній справі;
 • специфіку формування митних електронних документів, електронного документообігу у митних органах;
 • процедури електронного митного декларування;
 • механізм реалізації єдиного митного вікна;
 • як працює автоматизована система управління митними ризиками;
 • можливості захисту митної інформації та тенденції розвитку міжнародного інформаційного обміну у митній галузі.

Рекомендована література

 1. Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-IV, чинний (зі змінами і доповненнями)
 2. Митна справа
 3. Науково-практичний коментар Митного кодексу України / за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. В Додіна. – Київ: Видавництво “Професіонал”, 2020. – 688 с.
 4. Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України від 22 травня 2003 року № 851-IV, чинний (зі змінами та доповненнями).
 5. Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи “Електронна митниця”. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 1236-р (чинний).

Силабус

Завантажити силабус