Микуляк Олеся Володимирівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: olesia.mykuliak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Досліджує проблеми становлення та розвитку фінансової інфраструктури України; формування системи ефективного фінансового управління на підприємствах; регулювання митно-тарифних відносин.

Курси

Публікації

Науково-методичний доробок складає понад 110 праць, зокрема 10 підручників (у співавторстві), 46 статей, 43 праці апробаційного характеру, 2 електронних курси.

Підручники:
1. Фінансовий менеджмент: підручник / М. Крупка, О. Ковалюк, В. Коваленко та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.
2. Банківська система: підручник / М. Крупка, Є. Андрущак, Н. Пайтра та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 524 с.

Статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз:
3. Микуляк О., Стефанишин Р. Впровадження інформаційних технологій у митну практику України / О. Микуляк, Р. Стефанишин // Cвіт фінансів. Вип. 4. – 2019. – С. 53-66.
4. Микуляк О., Москалюк І.-О. Фіскальні аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності / О. Микуляк, О.-І. Москалюк // Вісник ЛНУ. Випуск. 2019. – С. 228-236.
5. Микуляк О. Систематизація підходів до регулювання фінансового посередництва / О. Микуляк // Вісник ЛНУ. Випуск 43. 2020. – С. 91-98.
6. Микуляк О., Шишка Ю. Індикатори ефективності контролю митної вартості товарів в Україні / О. Микуляк, Ю. Шишка // Економічні науки: збірник наукових праць ΛΌГOΣ. – Oксфорд, 2020. – Вип. 1, ч. 1. – С. 50-55.
7. Микуляк О., Лобас В. Концептуальні підходи до підвищення фінансової привабливості підприємства / О. Микуляк, В. Лобас // Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung. Yevropeiska naukova platforma BOLESWA Publishers. Цюрих – Вінниця. – 2021. – C. 36-43.
8. Микуляк О. Митні відносини України та світу в умовах війни / О. Микуляк // Grail of Science. – 2022. – Вип. 17. – С. 109-114.
10 Микуляк О., Рєпіна Н. Концептуальні аспекти розвитку електронної митниці в Україні / О. Микуляк, Н. Рєпіна // Grail of Science. – 2022. – Вип. 12-13. – С. 81 – 86.
9. Заболітна М., Микуляк О. Інституційне забезпечення електронного декларування у митній сфері України / М. Заболітна, О. Микуляк // Збірник наукових праць “ΛΌГOΣ”. – 2023. – С. 30-36.

Опубліковані праці апробаційного характеру:
10. Микуляк О., Ткачик Л. Асиметричність інформації та регулювання інститутів фінансової інфраструктури / О. Микуляк, Л. Ткачик // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні”. – Львів, 2019. – С. 182-184.
11. Микуляк О. “Єдине митне вікно”: положення митного законодавства та практика функціонування в Україні / О.В. Микуляк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée”. – Страсбург FRA, 2020. – С. 23-25. – Доступно з: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/archive
12. Микуляк О., Рубаха М. Роль бюро кредитних історій в інституційному забезпеченні фінансової діяльності / О. Микуляк, М. Рубаха // II International Scientific and Practical Conference “Richerche scientifiche e metodi della loro realizzazione: esperienza modniale e realta domestiche”. – Болонья, Італія, 2021. – С. 41-43. – Доступно з: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/16097
13. Микуляк О. Концептуальні аспекти дизайн-мислення у фінансовому управління господарською діяльністю / О. Микуляк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique”. – Париж, FRA, 2021. – С. 78-79. – Доступно з: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/archive
14. Микуляк О., Терешко О. Етичні дилеми у фінансовому управлінні бізнесом / О. Микуляк, О. Терешко // Problemas y perspectivas de la aplicacion de la investigacion cientifica innovadora. Centro de Estudios Estretégicos, Yevropeiska naukova platforma. – Панама – Вінниця, 2021. – C. 39-41. – Доступно з: https://ojs.ukrlogos.in.ua/ index.php/logos/article/view/13336
15. Микуляк О. Митний безвіз як інструмент розвитку митної системи України / О. Микуляк // Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers “SCIENTIA” with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference. – Chicago, USA, 2022. – С. 25-26. – Доступно з: https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/474
16. Микуляк О., Петик М. Практика впровадження електронних сервісів у митній службі України / О. Микуляк, М. Петик // Наукові орієнтири: теорія і практика досліджень: матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції. – Ужгород, 2024. – С. 37-39. – Доступно з: https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/17.05.2024

Інші навчально-методичні праці
17. Микуляк О. Фінансове дизайн-мислення. Електронний навчальний курс. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4732.
18. Микуляк О. Митна справа. Електронний навчальний курс. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2024. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5486

Біографія

Народилася в місті Борислав Львівської області. У 1998 р. закінчила з відзнакою Бориславську середню загальноосвітню школу № 5.
У 2003 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси”, кваліфікація “магістр з фінансів, викладач економічних дисциплін”.
У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством на тему “Управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг України”. З 2004 р. – асистент, з 2009 р.– доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту. Стаж науково-педагогічної роботи у Львівському національному університеті імені Івана Франка – 20 років.
У 2020 році пройшла стажування у Львівському навчально-науковому інституті ДВНЗ “Університет банківської справи”.
У червні 2021 взяла участь у тренінгу для викладачів “ODOO/BJet – інноваційні інструменти для управління бізнесом”.
2022 р. навчалася на програмі “Вдосконалення викладацької майстерності”.

Розклад