Електронне навчання та документообіг (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Прийма С. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни. Дисципліна призначена для:

 • ознайомлення з принципами електронного навчання, методами і технологіями, що використовуються, надбання практичних навичок роботи з програмним забезпеченням навчального процесу в дистанційному режимі;
 • ефективного впровадження ня та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки та інформаційні зв’язки.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • напрямки та компоненти електронного навчання;
 • основні інформаційні технології, які використовуються в дистанційному навчанні;
 • види документопотоків, які циркулюють в організації;
 • функціональні можливості систем електронного докумен­тообігу.
 • вміти:
 • використовувати служби Інтернет для електронного навчання;
 • користовувати е-learning системами;
 • визначати потреби організації у впровадженні систем елек­тронного документообігу;
 • здійснювати аналіз документообігу підприємства;
 • працювати з системами електронного документообігу.