Фінансова і банківська статистика (Ект)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Миронюк А. К.ЕКТ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ЕКТ-41сдоцент Миронюк А. К.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Фінансова і банківська статистика” є формування у студентів цілісної системи знань щодо методологічних засад статистичного дослідження у сфері фінансів і банківської справи, а також здобуття сукупності вмінь і практичних навичок застосування статистичних методів до вирішення завдань у фінансовій галузі.

Основний фокус навчальної дисципліни спрямовано на статистичні методи аналізу фінансів на макро і мікрорівнях, а також розвинення здатності їх використовувати для аналітичного забезпечення управлінських рішень у сфері фінансів і банківської справи.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус