Фінансова математика

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Артим-Дрогомирецька З. Б.ЕКк-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ЕКк-31сдоцент Артим-Дрогомирецька З. Б.

Опис курсу

Мета: формування системи знань з методології та практичного здійснення фінансових розрахунків і операцій та використання моделей фінансової математики.

Предмет: сукупність методів розробки та реалізації фінансових розрахунків та фінансових рішень.

Основними завданнями є: сформувати теоретичну та методологічну базу, що дозволить оволодіти практикою використання фінансових розрахунків; ознайомити з основними методиками нарахування та дисконтування; розкрити основні питання, щодо аналізу фінансових потоків; навчити студентів використовувати на практиці методи оцінювання ефективності фінансових потоків.

Рекомендована література

  1. Баранкевич М.М. Збірник задач та вправ з фінансової математики / М.М. Баранкевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 170 с.
  2. Баранкевич М.М. Фінансова математика. Основи теорії, задачі, розв’язки: навчальний посібник / М.М. Баранкевич. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 268 с.
  3. Вайнтрауб М.А. Фінансова математика: навчальний посібник. / М.А. Вайнтрауб, О.С. Стрельченко, І.Г. Стрельченко. – К.: ТОВ “Арт-програми”. – – 120 c.
  4. Васильченко І.П. Фінансова математика : навчальний посібник. / І.П. Васильченко, З.М. Васильченко [2-ге вид., доп.]. – К.: Кондор, 2012. – 248 с.
  5. Григорків В.С. Фінансова математика : підручник. / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко, П.О. Нікіфоров. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 488 с.
  6. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів: навч. посіб. / Л.Б. Долінський. – К.: Майстер-клас, 2005. – 192 с.
  7. Капустян В. О. Фінансова математика Навчальний посібник з грифом МОН України. / В. О. Капустян, Ю.А. Пасенченко – К.: Прінт-Сервіс, 2013. – 216 с.
  8. Крисак Я.В. Фінансова математика. Фінансові потоки : навч. посіб. / Я.В.Крисак, І.О.Ластівка – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 88 с.
  9. Сороківська М. В. Фінансовий менеджмент (математичний інструментарій) : навч. посібник / М. В. Сороківська, О. І. Юсипович. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 284 с.
  10. Уолш, Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: переклад з англ. / Уолш, Кяран. – К.: Всеувито; Наукова думка, 2001. – 367 с.