Артим-Дрогомирецька Зоряна Богданівна

Посада: завідувач кафедри економічної кібернетики, заступник декана економічного факультету з навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-62

Електронна пошта: zoriana.artym-drohomyretska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

економіко-математичні методи в управлінні капіталом підприємства, моделювання фінансового менеджменту, теорія систем та системний аналіз в економічних дослідженнях, аналіз і моделювання економічних систем, теорія економічного ризику, економіко-математичне моделювання забезпечення капіталом регіональних ринків

Курси

Публікації

 1. Артим-Дрогомирецька З., Гарматій Н., Крицька Л., Гарматій С. Статистичний аналіз діяльності страхових компаній України інструментарієм кластерного аналізу. Галицький економічний вісник. 2022. Том 74. № 1. С. 7-15. https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.01.007 
 2. Classical Machine Learning Methods in Economics Research : Macro and Micro Level Examples / V. Babenko, A. I. Panchyshyn, L. M. Zomchak, M. Nehrey, Z. B. Artym-Drohomyretska, T. Y. Lahotskyi // WSEAS Transactions on Business and Economics. – 2021. – Volume 18. – P. 209-217. (10.37394/23207.2021.18.22). (Стаття у виданні, яке має імпакт-фактор)
 3. Артим-Дрогомирецька З. Оптимізація міжнародного транспортного потоку з врахуванням функції дефіциту  /  В. Вовк, З. Артим-Дрогомирецька, С. Каліщук, Р. Цікалова // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – Вип. 57. С. 321-332. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.57.0.4035
 4. Артим-Дрогомирецька З. Б. Розробка концептуальної моделі поштових перевезень  / М. В. Дацко, З. Б. Артим-Дрогомирецька // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія еконономічна : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – Вип. 55.
 5. Артим-Дрогомирецька З. Б. Актуальні завдання у підготовці економістів-аналітиків в Україні / В.-Б. М. Вовк, З. Б. Артим-Дрогомирецька // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – 2018. – № 38. – С. 7-11.
 6. Артим-Дрогомирецька З. Оцінювання формування людського капіталу: економетричний підхід / З. Артим-Дрогомирецька, М. Дацко, Т. Лагоцький // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія еконономічна : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – Вип. 54. – С. 42-51.
 7. Артим-Дрогомирецька З. Б. Дослідження операцій. Частина І: навч.-метод. посібник / М. В. Негрей, З. Б. Артим-Дрогомирецька / Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 312 с. (Переглянути зміст)
 8. Артим-Дрогомирецька З. Б. Економічний ризик: навч.-метод. посібник із грифом  МОНмолодьспорт України / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М.В. Негрей /  Львів: Магнолія-2006, 2013. – 320 с. (Переглянути зміст)
 9. Артим-Дрогомирецька З.Б. Економічний ризик: практикум / Артим-Дрогомирецька З.Б., Романич І.Б.  – Львів: Видавництво Тараса Сороки, 2008. – 186 с.
 10. Вовк В.М. Основи системного аналізу: навчальний посібник / В.М. Вовк, З.Б. Дрогомирецька  – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 248 с.
 11. Збірник типових тестових завдань фахових вступних випробувань з дисциплін професійної і практичної підготовки для здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Економічна кібернетика» : навч.-метод. посібник / [В. М. Вовк, Л. М. Зомчак, З. Б. Артим-Дрогомирецька та ін.] ; за ред. В. М. Вовка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 217 с.
 12. Артим-Дрогомирецька З.Б. Оптимізація структури регіонального капіталу/В.М. Вовк, З.Б. Артим-Дрогомирецька // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 201 – Вип. 34. – С. 8-12.
 13. Артим-Дрогомирецька З. Моделювання управління оборотним капіталом підприємства / З. Артим-Дрогомирецька, М. Негрей // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – Вип. 32. – С. 25-30.
 14. Артим-Дрогомирецька З.Б. Економіко-математичне моделювання мотивації персоналу підприємства/ З. Б. Артим-Дрогомирецька, Л.М. Зомчак, М. В. Негрей // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. – Вип. 27. – Львів, 2012. – С. 207-212.
 15. Артим-Дрогомирецька З.Б. Оптимальне управління кредитними ризиками комерційного банку / З.Б. Артим-Дрогомирецька, Л.М. Зомчак, М.В. Негрей // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. – Вип. 24. – Львів, 2011. – С.61-66.
 16. Артим-Дрогомирецька З. Б. Моделювання оцінки рентабельності реалізованої продукції / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. В. Негрей // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. Проблеми економічної кібернетики. – Львів: ТзОВ «ЗУКЦ», 2010. – Вип. 22. – С.8-14.
 17. Артим-Дрогомирецька З. Б. Нагромадження капіталу як невід’ємний чинник розвитку регіону / З. Б. Артим-Дрогомирецька, П. П. Пахольчук // Моделювання економіки : проблеми, тенденції, досвід : VІ Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків, 24-25 вересня 2015 року, м. Вінниця : тези доп. – Вінниця, 2015. – С. 264-266.
 18. Артим-Дрогомирецька З. Б. Оптимізація управління транспортною системою підприємства / З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. П. Ландяк // Моделювання економіки : проблеми, тенденції, досвід : VІ Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків, 24-25 вересня 2015 року, м. Вінниця : тези доп. – Вінниця, 2015. – С. 12-14.
 19. Артим-Дрогомирецька З. Б. Формування людського капіталу як чинника економічного розвитку / З.Б. Артим-Дрогомирецька, П.П. Пахольчук // Економічна кібернетика : теорія, практика та напрямки розвитку : Науково-практична інтернет-конференція, присвячена 50-річчю кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету, 29-30 жовтня 2015 року : тези доп. – Одеса : ОНПУ, 2015. – С. 91-93.
 20. Артим-Дрогомирецька З. Б. Управління проектами методами сіткового планування / З. Б. Артим-Дрогомирецька // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізацій них процесів: Збірник тез науково-практичної конференції, посвяченої науковій діяльності завідувача кафедри економіки підприємства професора Івана Романовича Михасюка, Львів, 15 травня 2015 р. : [Текст] / за ред. Р.В. Михайлишина; відповід. за вип. Ю.Ф. Пачковський, О.Є. Сухай. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 8-10.
 21. Артим-Дрогомирецька З.Б. Кoмплeксний пiдхiд дo oцiнки фiнaнсoвих pизикiв підприємства / З.Б. Артим-Дрогомирецька // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: Матеріали ХХІ-ої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Львів, 16-17 травня 2014 р. : тези доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.15-16
 22. Артим-Дрогомирецька З.Б. Модель управління податковим навантаженням підприємства / З.Б. Артим-Дрогомирецька // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей V Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 2-3 жовтня 2014 року, м. Львів / відпов. ред. Вовк В.М. : тези доп. – Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С.7-8.

Біографія

Народилася 1977 року в місті Львові. У 1994 році закінчила Львівську середню школу №89 із золотою медаллю.
З 1994 по 1999 рік навчалася на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, отримала диплом із відзнакою за спеціальністю «Економічна кібернетика», кваліфікація «Економіст-математик».
З 1999 року навчалася в аспірантурі, яку закінчила, захистивши у 2002 році кандидатську дисертацію на тему: “Математичне моделювання в управлінні капіталом підприємства” за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.

Має досвід викладання таких дисциплін: дослідження операцій; економічний ризик; управління ризиками; моделювання системних характеристик в економіці; оптимізаційні методи та моделі; системний аналіз; фінансова математика.

З 01.09.2003 р. –  доцент кафедри економічної кібернетики.

З 01.10.2018 р. – заступник декана економічного факультету з навчально-виховної роботи.

З 25.06.2021 р. – в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики.

З 30.06.2022 р. – завідувач кафедри економічної кібернетики.

Методичні матеріали

Розклад