ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Дропа Я. Б.ЕКФ-31с, ЕКФ-33с, ЕКФ-35с, ЕКФ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКФ-31спрофесор Дропа Я. Б.
ЕКФ-33спрофесор Дропа Я. Б.
ЕКФ-35спрофесор Дропа Я. Б.
ЕКФ-34спрофесор Дропа Я. Б.

Опис курсу

З проголошенням політичної і економічної незалежності України постало питання про створення національної фінансової системи. Фінансова система, що функціонувала в Україні за часів Радянського Союзу виражала економічні відносини колишньої Радянської політичної і господарської системи, а їх центральні установи знаходились поза межами України.

Прагнучи остаточного переходу України до ринкової економіки виникає необхідність ґрунтовного розгляду самої структури економічного середовища держави, її фінансової системи.

Одним із важливіших питань фінансів є вивчення закономірностей еволюції фінансової системи та наявності їх у зарубіжних країнах. Використання досвіду зарубіжних країн при побудові і реформуванні фінансової системи України.

Мета викладання курсу “Фінансові системи” – ознайомити студентів з принципами побудови, основними тенденціями становлення і розвитку фінансових систем, як України так і зарубіжних країн.

Завдання вивчення дисципліни “Фінансові системи” – сформувати у студентів широке і правильне розуміння актуальних проблем і перспектив розвитку фінансових систем в умовах світової глобалізації, навчити студентів давати характеристику окремим складовим фінансових систем, порівнювати їх розвиток із процесом становлення фінансової системи України.

Рекомендована література

  1. Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн. Київ: “Кондор”, 2004. 326 с.
  2. Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн. Київ: Кондор, 2021. 364 с.
  3. Карлін М. І. Фінансові системи зарубіжних країн: країни БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка). Навчальний посібник. Луцьк: ВМА “Терен”, 2013. 376 с.
  4. Карлін М. І. Фінансові системи країн Америки. Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 496 с.
  5. Карлін М. І. Фінансові системи країн Західної Європи. Навчальний посібник. Київ: “Академія”, 2009. 320 с.
  6. Карлін М. І., Балак О. І. Фінансові системи країн Центрально-Східної Європи. Навчальний посібник. Луцьк: Надстир’я, 2012. 500 с.
  7. Кізима Т. О., Кравчук Н. Я., Горин В. П. та ін. Фінанси зарубіжних країн. Навчальний посібник / за ред. О. П. Кириленко. Тернопіль: Економічна думка, 2013. 287 с.
  8. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн. Київ: ЦНЛ, 2008. 320 с.
  9. Руденко Ю. М. Фінансові системи зарубіжних країн. Навчальний посібник / Ю. М. Руденко, В. В. Токар. Київ: КНЕУ, 2010. 348 с.
  10. Савастєєва О. М. Фінансові системи зарубіжних країн. Навчальний посібник. Київ: ФОП Гуляєва В. М., 2019. 177 с.

 

Матеріали

Анотація Фінансові системи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Робоча програма 2023

Завантажити силабус