Фінанси малих підприємств

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Яструбецька Л. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38

Матеріали

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ФІНАНСИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ”

Функціонування малих підприємств передбачає виконання ними в суспільстві низки функцій, передусім, фіскальної та соціальної. Адже успішна діяльність суб’єктів малого підприємництва забезпечує значну частину надходжень до державного бюджету, скорочує рівень безробіття в державі, є потужним імпульсом для реалізації інноваційних підприємницьких ідей. Тому збалансування фінансових потоків суб’єктів малого підприємництва та ефективне управління ними має важливе значення для зростання економіки в цілому. Це зумовлює гостру необхідність вивчення дисципліни «Фінанси малих підприємств».

Результати навчання:
• знати: особливості та порядок започаткування діяльності малих підприємств в Україні;
механізм формування й розподілу їх фінансових ресурсів, оподаткування, формування фінансової звітності, здійснення фінансового аналізу та планування; напрями і форми державної підтримки малого підприємництва в Україні, а також порядок отримання грантів від міжнародних інституцій.
• вміти: застосовувати теоретичні знання для планування основних параметрів фінансової діяльності малих підприємств та оцінки фінансового стану; обчислювати податкові зобов’язання малих підприємств до бюджету; реалізувати стратегію фінансування майбутнього розвитку за допомогою зовнішніх джерел фінансування, зокрема отримання кредитів та грантів.

Силабус:

Завантажити силабус