Форми організації бізнесу (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Дмитрук В. О.ЕКп-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКп-31сдоцент Дмитрук В. О.

Опис курсу

Дисципліна покликана сформувати у студента систему теоретичних і практичних знань щодо суті сучасних форм організацій бізнесу, їх особливостей, переваг і недоліків; організаційні засади різних форм бізнесу; критеріїв вибору організаційних форм бізнесу. Також курс спрямований на вивчення останніх тенденцій в сфері форм організації бізнесу.
Після завершення курсу студент буде:
знати:
• засади функціонування класичних форм організації бізнесу;
• засади функціонування електронних, віртуальних, технологічних та інших трендових форм бізнесу;
• переваги і недоліки різних форм організації бізнесу;
• критерії вибору форм організації бізнесу.
вміти:
• вміти оперувати категорійним апаратом
• обрати потрібну форму організації бізнесу в конкретній бізнес-ситуації;
• економічно обгрунтувати вибір доцільної форми організації бізнесу;

Рекомендована література

• “Еволюція організаційних форм ведення бізнесу в Україні” / https://www.epravda.com.ua/publications/2017/08/24/628351/

• “Вплив цифрових технологій на трансформацію організаційних форм бізнесу” / http://confmanagement.kpi.ua/proc/article/view/279683
• “Аналіз та прогнозування розвитку організаційних форм бізнесу в Україні” / https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/sep/31278/menedzhment-221-227.pdf
• “Організаційні форми ведення бізнесу: теорія та практика” / https://buklib.net/books/23564/
• “Сучасні форми організації бізнесу: інноваційні аспекти” / [видалено недійсну URL-адресу]
• “Управління організаційними формами ведення бізнесу” / https://osvita.ua/vnz/reports/management/13500/
• Розвиток організаційних форм ведення бізнесу в умовах трансформації економіки” / https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/190
• “Формування та розвиток інноваційних організаційних форм бізнесу” / https://elib.tsatu.edu.ua/dep/feb/ptbd_1/page2.html
Наукові конференції:
• “Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми та перспективи розвитку організаційних форм ведення бізнесу”” / http://confmanagement.kpi.ua/
• “Всеукраїнська науково-практична конференція “Інноваційні форми організації бізнесу”” / https://ndipzir.org.ua/14-06-2017
• “Економіка та управління підприємствами” / https://www.krok.edu.ua/ua/navchalni-programi/naukovi-spetsialnosti/ekonomika-ta-upravlinnya-pidpriemstvami
• “Вісник економічної науки України” / http://www.venu-journal.org/
• “Підприємництво, господарство і право” / http://pgp-journal.kiev.ua/

Силабус:

Завантажити силабус