Галузеві політики Європейського Союзу (073 “Менеджмент”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Горинь М. О.ЕКМ-41с, ЕКі-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКМ-41с
ЕКі-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Засади функціонування та розвитку внутрішнього ринку ЄС. Інституціональна основа внутрішнього ринку ЄС. Основи спільних політик ЄС. Спільні політики у сфері рибальства; конкуренції; транспорту і промисловості. Спільна сільськогосподарська політика ЄС. Енергетична політика ЄС. Перспективи економічної інтеграції України та ЄС.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • структуру та напрями розвитку внутрішнього ринку ЄС згідно з установчими договорами ЄС;
 • процес розробки та реалізації галузевих політик Європейського Союзу;
 • особливості трансформування зарубіжних галузевих політик згідно з умовами інтеграційних перетворень;
 • вміти:
 • аналізувати сучасні ключові теорії та основні тенденції економічного об’єднання європейських держав;
 • прогнозувати подальший розвиток основних напрямків європейської економіки.

Рекомендована література

 • Європейська інтеграція : навч. посіб. / ред.: М. І. Макаренко, Л. І. Хомутенко ; рец.: І. В. Бураковський, О. П. Гребельник, І. О. Школьник. К. : ЦУЛ, 2014. 344 с.
 • Горюнова Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. К. : Академвидав, 2013. 224 с.
 • Грицяк І. А. Європейська інтеграція: навч. посіб. / Кол. авт.; за заг. ред. проф. І.А. Грицяка та Д.І. Дзвінчука. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. 464 с.
 • Мальська М. П. Основи європейської інтеграції : підручник. /М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. К. : ЦУЛ, 2015. 320 с.
 • Підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Л. В. Кривенко, Є. В. Мішенін, О. М. Дутченко. Суми : Мрія, 2015. 220 с.
 • Official website of the European Union, URL: https://europa.eu/european-union/index_en