Хмарні технології в менеджменті (073 “Менеджмент”спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті” )

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Завада О. П.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКі-41сдоцент Завада О. П.

Опис курсу

Особливість сучасного менеджменту полягає в тому, що  функціонування систем управління  підприємством стає ефективнішим за рахунок  використання певних  онлайн-серверів та хмарних  додатків  наповнення,  зберігання  та  користування  банку сховищ  інформації. При  здійсненні функцій менеджменту  доцільно  використовувати хмарні сервери зберігання  та обробки  великих  масивів інформації, зокрема хмарні онлайн-сервіси Microsoft, Google, Amazon та інші.

Програма навчальної дисципліни “Хмарні технології в менеджменті” складається з двох змістових модулів:

Модуль 1. Хмарні сервіси.

Модуль 2. Хмарне середовище Office 365

Рекомендована література

Основна література

1.Вакалюк Т.А. Хмарні технології в освіті:
Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету.
— Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. — 72 c.
Режим доступу:
http://eprints.zu.edu.ua/22366/2/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A5%D0%A2%D0%9E_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.PDF

2.Основні  поняття  хмарних технологій: Лекція, 2017. Режим доступу : http://academicfox.com/lektsiya-1-osnovni-ponyattya-hmarnyh-tehnolohij

Додаткова література

  1. О. О. Москаєва. Хмарні технології в менеджменті // Освітній дискурс. Гуманітарні науки. – 2018. – Вип. 3. – С. 46-57. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2018_3_6

  2. Агєєва О., Бондаренко Т., Кожевніков Г. Хмарний моніторинг у соціально-економічних дослідженнях: монографія / Харків: Міськдрук, 2016. -192 с.

Силабус:

Завантажити силабус