Хмарні технології в менеджменті (073 “Менеджмент”спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті” )- вступ 2021

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Завада О. П.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКі-41сдоцент Завада О. П.

Опис курсу

Cloud technologies in management

Особливість сучасного менеджменту полягає в тому, що  управління підприємством стає ефективнішим за рахунок  використання певних онлайн-серверів та хмарних додатків, які автоматизують  процеси наповнення, зберігання  та  користування сховищем інформації. При здійсненні функцій менеджменту  доцільно  використовувати хмарні сервери зберігання  та обробки великих  масивів інформації, зокрема хмарні онлайн-сервіси Microsoft Office 365.

Програма навчальної дисципліни “Хмарні технології в менеджменті” складається з двох змістових модулів:

Модуль 1. Основи хмарних технологій.

Модуль 2. Хмарні сервіси системи Office 365

Предметом дисципліни “Хмарні технології в менеджменті” є методи та функціональні можливості сучасних хмарних технологій.

Метою дисципліни є вивчення основних технологій, які використовуються в хмарних сервісах, та набуття практичних навиків використання хмарних технологій.

Завданням курсу є озброїти студентів теоретичними знаннями та практичними навиками використання хмарних технологій в менеджменті

Рекомендована література

Основна література

    1. 1. Литвинова С. Г. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник / С. Г. Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна. – Київ. : Компринт, 2015. – 170 c.
      https://lib.iitta.gov.ua/10252/1/%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%20-%20Office365-%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
    1. 2. Завада О. П. Матеріали до виконання самостійних робіт з курсу “Хмарні технології в менеджменті”. – Львів: ЛНУ, 2023. – 106 с. (доступ за паролем в MOODLE та в Teams )

 
Додаткова література

1. Журбенко В. Інструкція для користувача: заняття онлайн за допомогою Teams – Лабораторія систем автоматизованого проектування Придніпровської академії будівництва та архітектури – 2020 – 23с. https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2020/10/05.-Teams-planuvanna-i-provedenna-lekcii_16.10.20.pdf
2. Зінченко О.В. та ін. Хмарні технології: Навч. посібник. – К., 2020. – 74 с. https://duikt.edu.ua/uploads/l_2048_32915773.pdf
3. Вакалюк Т. А. Хмарні технології в освіті: Навчально-методичний посібник. — Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. — 72 c.
https://lib.iitta.gov.ua/706333/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A5%D0%A2%D0%9E.PDF
4. Петренко О.Я. Цифрові інструменти Google: Навчальний посібник / О.Я. Петренко, В.В. Бондаренко – К. ПДО, 2022. – 73с. https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/71d1d043-2858-4065-b778-39579a3d45e8/content

5. https://support.microsoft.com/uk-ua/topic/посібники-для-завантаження-6bd3eb82-0a0f-43cc-a4d2-c9f4e7ebdf39
6. https://uk.education-wiki.com/9556367-what-is-cloud-technology

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус