Хмарні технології в менеджменті (073 “Менеджмент”спеціалізація “Інформаційні системи в менеджменті” )

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Завада О. П.ЕКі-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКі-41сдоцент Завада О. П.

Опис курсу

Cloud technologies in management

Особливість сучасного менеджменту полягає в тому, що  управління підприємством стає ефективнішим за рахунок  використання певних онлайн-серверів та хмарних додатків, які автоматизують  процеси наповнення, зберігання  та  користування сховищем інформації. При здійсненні функцій менеджменту  доцільно  використовувати хмарні сервери зберігання  та обробки великих  масивів інформації, зокрема хмарні онлайн-сервіси Microsoft Office 365.

Програма навчальної дисципліни “Хмарні технології в менеджменті” складається з двох змістових модулів:

Модуль 1. Основи хмарних технологій.

Модуль 2. Хмарні сервіси системи Office 365

Предметом дисципліни “Хмарні технології в менеджменті” є методи та функціональні можливості сучасних хмарних технологій.

Метою дисципліни є вивчення основних технологій, які використовуються в хмарних сервісах, та набуття практичних навиків використання хмарних технологій.

Завданням курсу є озброїти студентів теоретичними знаннями та практичними навиками використання хмарних технологій в менеджменті

Рекомендована література

Основна література

  1. Вакалюк Т. А. Хмарні технології в освіті: Навчально-методичний посібник. — Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. — 72 c.

https://lib.iitta.gov.ua/706333/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A5%D0%A2%D0%9E.PDF

  1. Литвинова С. Г. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник / С. Г. Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна. – Київ: Компринт, 2015. – 170 c.     https://lib.iitta.gov.ua

Додаткова література

3. Журбенко В. Інструкція для користувача: заняття онлайн за допомогою Teams – Лабораторія систем автоматизованого проектування Придніпровської академії будівництва та архітектури – 2020 ‑ 23 с.

https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2020/10/05.-Teams-planuvanna-i-provedenna-lekcii_16.10.20.pdf

  1. Колесніков Д. Знайомство з Google Analytics. – Київ: лабораторія brainlab ‑ 2020.

https://brainlab.com.ua/uk/blog-uk/znajomstvo-z-google-analytics

  1. М. Назаркевич. Scopus – інструкція підтримки дослідників. ‑ Компанія Elsevier Research Intelligence ‑ 2018. – 50 с.

(доступ за паролем у команді Teams)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус