Іміджеологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Кліпкова О. І.ЕКС-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКС-41сКліпкова О. І.

Опис курсу

спілкуванні

Рекомендована література

Основна:

  • Сіті-брендинг : навч. посібник / Н. М. Влащенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 151 с.
  • Klipkova O. I., Stetsevich A. Імідж підприємства та особливості його формування. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Kornieiev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. 715 p. Р. 541-552.
  • Борисенко О. С., Шевченко А. В., Фісун Ю. В., Крапко О. М. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник // за заг. ред. О. С. Борисенко, А. В. Шевченко, Ю. В. Фісун, О. М. Крапко. – К.: НАУ, 2022. 204 с.

Додаткова:

  • Паньків Н. Іміджелогія та PR в туризмі: навч.-мет. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка(2017).
  • Лаврик І. Ф. Методи оцінки іміджу підприємств. Економічні студії. С. 86.
  • Волкова О. Д., Дергачова В. В. Концепція конкурентоспроможного іміджу підприємства в умовах динамічного розвитку ринку. Бізнес. Інновації. Менеджмент: проблеми та перспективи. 2021. С. 48-49.
  • Коваль, Т. Імідж організації як інструмент підвищення її конкурентоспроможності. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах війни та післявоєнної відбудови України : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [Тернопіль, 31 трав. 2022 р.]. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. С. 326-330.
  • Савіна Г. Г., Макарчук Д. С. Сутність управління іміджем організації в сучасних умовах. Вісник Херсонського національного технічного університету. № 1 (76). 2021.
  • Самойленко В. В. Сутність і значення корпоративного іміджу підприємства. Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 лист. 2022 р. – Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2022. С 568-573.
  • Тюха І. В., Денисюк М. В.. Управління іміджем підприємства. Проблеми управління підприємств у сучасних умовах. 2022. С. 72.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус