Інформаційні системи і технології в управлінні (051 “Економіка”, спеціалізація “Економічна кібернетика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Прийма С. С.ЕКК-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ЕКК-41сМіщук Н. В.

Опис курсу

Мета: надання поглиблених знань та прак­тичних навичок щодо теорії та практики проектування, організації та ви­користання інформаційних систем в економіці.

Предмет: вивчення сучасних інформаційних технологій і систем опрацювання інформації для розв’язування економічних і управлінських задач.

Основні завдання вивчення дисципліни:

 • отримання студентами знань про джерела, канали і споживачів інформаційних ресурсів, умови доступу до інформаційних ресурсів, можливості застосування професійно-орієнтованих інформаційних технологій (ІТ) для прийняття управлінських рішень;
 • вироблення у студентів практичних навичок знаходження і використання інформаційних ресурсів для вирішення
  практичних завдань, базуючись на застосуванні сучасних ІТ;
 • ознайомлення студентів з ІТ, що складають основу сучасних економічних та управлінських інформаційних систем.

Рекомендована література

 1. Антоненко В.М. Сучасні інформаційні системи і технології : управління знаннями : навчальний посібник / В.М. Антоненко, С.Д. Мамченко, Ю.В. Рогушина ; Державна фіскальна служба України, Національний університет державної податкової служби України.  Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2016. – 210 с. : іл.
 2. Гломозда Д. К. Проектування, системний аналіз і розробка корпоративних інформаційних систем : навчальний посібник / Дмитро Гломозда ; Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Київ : НаУКМА, 2015. – 95 с.
 3. Горбатий І. В. Телекомунікаційні системи та мережі : принципи функціонування, технології та протоколи : навчальний посібник / І.В. Горбатий, А.П. Бондарєв ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 332 с.
 4. Дубчак Л. В. Інформаційні системи і технології в банківській діяльності : навчальний посібник / Л. В. Дубчак, Л.А. Клюско, В.Ю. Свириденко ; Державна податкова служба України, Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2016. – 246 с.
 5. Заміховська О.Л. Інформаційні системи та технології в економіці : навч. посібник / О.Л. Заміховська ; Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 371 с.
 6. Карімов Г.І. Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями : монографія / Г.І. Карімов, І.К. Карімов ; Міністерство освіти і науки України, Дніпродзержинський державний технічний університет,2014.- 142 с.
 7. Корченко О. Г. Прикладні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки : монографія / О.Г. Корченко, С.В. Казмірчук, Б.Б. Ахметов. ; Київ: Компринт, 2017. – 435 с.
 8. Левус Є. В. Життєвий цикл програмного забезпечення : навчальний посібник / Є.В. Левус, Т.А. Марусенкова, О.О. Нитребич ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 205 с.
 9. Лисецький Ю.М. Інформаційні системи і технології в менеджменті : монографія / Ю.М. Лисецький ; Національна академія наук України, Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ : Логос, 2014.-417 с.
 10. Одинець В. А. Інформаційні системи та технології на підприємстві : навчальний посібник / В.А. Одинець, В.Ю. Свириденко, Л.В. Дубчак ; Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2016. – 387 с.
 11. Симбірська Л. М. Інформаційні системи й технології : навчальний посібник для самостійного вивчення / Л.М. Симбірська, Г.Д. Симбірський, А.І. Левтеров ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Харків : ХНАДУ, 2016. – 129 с.
 12. Столярова Т. О. Інформаційні системи і технології : навчальний посібник / Т.О. Столярова, В.А. Одинець ; Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2016. – 160 с.
 13. Сучасні інформаційні системи Харків : Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Т. 1, № 1 (2017)- Eлeктp.дocтyп: http://ais.khpi.edu.ua/
 14. Табунщик Г. В.  Проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем : навчальний посібник / Г.В. Табунщик, Т.І. Каплієнко, О.А. Петрова. Запоріжжя : Дике Поле, 2016. – 247 с.
 15. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи : підручник / М.І. Татарчук; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2014. – 329 с.
 16. Шквір В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Львівська політехніка”. 4-те видання, доопрацьоване і доповнене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 402 с.