Інформаційні системи і технології в управлінні (051 “Економіка”, спеціалізація “Економічна кібернетика”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Прийма С. С.ЕКК-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКК-41сдоцент Прийма С. С.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні» є формування системи теоретичних і практичних знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок застосування сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності.

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати

 • сутність, значення, основні види інформаційних систем;
 • сфери застосування ІС в економіці;
 • сучасні тенденції в сфері розробки та експлуатації ІС;
 • політику безпеки в сучасних ІС;
 • технологію комп’ютерної обробки економічної інформації;
 • технологію побудови моделі даних засобами Power Pivot;
 • інструменти для бізнес-аналітики Power BI Desktop;
 • специфіку роботи корпоративних систем.

Вміти

 • використовувати для вирішення аналітичних і дослідницьких завдань сучасні інформаційні системи та інформаційні технології;
 • вибирати і застосовувати сучасні програмні засоби для вирішення завдань в області економіки, фінансів і бізнесу;
 • здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення поставлених економічних завдань;
 • використовувати системи пошуку професійної інформації в глобальних мережах;
 • представляти, перетворювати і аналізувати дані економічного характеру в табличному і графічному вигляді;
 • вибрати інструментальні засоби для обробки економічних даних у відповідності з поставленими завданнями, аналізувати результати розрахунків, обґрунтувати отримані результати;
 • аналізувати та візуалізувати дані в Power BI Desktop;
 • підтримувати автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) за допомогою корпоративних систем так, щоб налагодити ефективне функціонування і взаємодію всіх її відділів.

Рекомендована література

 1. Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики. / Анісімов А.В., Кулябко П.П. − Київ. – 2017. – 110 с.
 2. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. – Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. – 212 с.
 3. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе; Морзе Н.В., Піх О.З. – Івано-Франківськ, «ЛілеяНВ», – 2015. – 384 с.
 4. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій і систем: Навчальний посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. − 500 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус