Інформаційні системи та технології в економіці (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716ЕКН-41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКН-41с

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є надання фундаментальних знань з основ функціонування інформаційних систем у маркетингу та сучасних комп’ютерних технологій опрацювання маркетингової інформації.

Завданням курсу є формування науково обґрунтованих поглядів на сучасні технології аналізу даних в маркетингу, вироблення практичних навиків використання сучасних інформаційних процедур.

Предметом дисципліни є сучасні інформаційні системи в маркетингу, тенденції їхнього розвитку та технології роботи в цих системах.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • – сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій в економіці та маркетингу;
  • – технології роботи з маркетинговими базами даних;
  • – базові методи Інтернет-маркетингу.
  • вміти:
  • використовувати статистичні методи та методи Data Mining в маркетингу;
  • виконувати кластерний та компонентний аналіз маркетингової інформації засовами спеціалізованих пакетів;
  • використовувати конструкції мови запитів SQL;
  • виконувати дослідження маркетингової інформації в глобальних мережах.