Інформаційна безпека (122 “Комп’ютерні науки”, освітня програма “Консолідована інформація” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Мельник Б. К.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
98

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
98

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни “Інформаційна безпека” є сформувати у студентів комплекс знань в області захисту інформації, інформаційних систем й програмних продуктів, пристроїв, комп’ютерних мереж, їх складових та набуття на основі цих знань практичних навичок, необхідних для творчого підходу в питанні сучасного та в майбутньому оперативного захисту комп’ютеризованих систем та інформації.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати і розуміти:

 • сучасні загрози безпеці інформаційним системам;
 • технічні методи і засоби захисту інформації;
 • криптографічні методи захисту інформації;
 • програмні методи і засоби захисту;
 • методи захисту інформації в розподілених інформаційних системах;
 • організаційно-правове забезпечення захисту інформації

вміти:

 • аналізувати можливості несанкціонованого здобуття інформації потенційними порушниками;
 • аналізувати вплив комп’ютерних вірусів і шкідливих програм на безпеку комп’ютерних систем;
 • досліджувати стійкість секретних криптографічних систем;
 • досліджувати асиметричні криптосистемі;
 • організовувати та виконувати практичні дії посадових осіб відділу захисту інформації відповідно до інструкцій і обов’язків.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бобало Ю.Я., Горбатий І.В., Кіселичник М.Д. та ін. Інформаційна безпека : навч. Посібник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019.
 2. Остроухов В.В., Присяжнюк М.М., Фармагей О.І., Чеховська М.М. та ін. Інформаційна безпека : підручник – Київ: Ліра-К, 2021.
 3. Богуш В.М., Бровко В. Д., Кобус О.С., Козюра В.Д. Технічний захист інформації : навч. посібник в 2 ч. Ч. 1: Основи технічного захисту інформації. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2022.
 4. Жилін А. В., Шаповал О. М., Успенський О. А. Технології захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : навч. посібник – Київ: Політехніка, 2021.
 5. Грайворонський М. В., Новіков О. М. Безпека інформаційно-комунікаційних систем. – Київ: Видавнича група BHV, 2009.

Додаткова:

 1. Гребенюк А.М., Рибальченко Л.В. Основи управління інформаційною безпекою: навч. посібник. – Дніпро: ДДУВС, 2020.
 2. Нестеренко Г. Інформаційна безпека: курс лекцій. – Київ: НАУ, 2022.
 3. Кавун С. В., Носов В. В., Манжай О. В.  Інформаційна безпека : навч. посібник – Харків: ХНЕУ, 2008.
 4. Зубок М.І. Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності. – Київ: ГНОЗІС, 2015.
 5. Бурячок В.Л., Гулак Г.М., Толубко В.Б. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. – Львів: Магнолія 2006, 2021.
 6. Нестеров С.А. Інформаційна безпека URL: https://stud.com.ua/179756/informatika/informatsiyna_bezpeka#google_vignette

Силабус:

Завантажити силабус